Echtscheiding

Echtscheiding? Schakel de scheidingsadvocaat Haarlem in!

Een echtscheiding kan een ingrijpende levensgebeurtenis zijn en vele onderwerpen komen tijdens de echtscheiding aan bod. Het is daarom van groot belang dat u een advocaat inschakelt die ervaring heeft met echtscheidingen, een advocaat waar u zelf bovendien vertrouwen in hebt. Bolweg Advocaten is uw specialistische echtscheidingsadvocaat in Haarlem. Hieronder volgt een greep uit de vele aspecten die mogelijk komen kijken bij een echtscheiding.

 

| 023 – 844 62 72

Roep de hulp in van Bolweg Advocaten voor echtscheidingen

  Uw telefoonnummer

  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Echtscheiding en beëindiging geregistreerd partnerschap

  Een huwelijk kan onder meer eindigen door overlijden of door echtscheiding. In het huidige systeem kunt u alleen scheiden door tussenkomst van een rechter. Daarbij kunt u zich alleen wenden tot de rechter middels een advocaat. Bolweg Advocataten helpt hier u hierbij graag met de echtscheidingsadvocaat Haarlem.

   

  Een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door overlijden of door beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Indien u geen kinderen hebt, kunt u echter in tegenstelling tot het huwelijk het geregistreerd partnerschap ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. Wel is het van belang om u te laten voorlichten door de echtscheidingsadvocaat Haarlem, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

   

  Verder op deze pagina wordt gemakshalve “echtscheiding” gebruikt, maar de wetgever heeft de regelingen omtrent echtscheiding ook van toepassing verklaard op de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

  Gemeenschap van goederen

  In Nederland heeft de wetgever de gemeenschap van goederen als standaard gehanteerd voor het van toepassing zijnde huwelijkse goederenregime. De meeste gehuwden zijn in Nederland dan ook getrouwd in gemeenschap van goederen.

   

  Grofweg betekent dit dat alle goederen en schulden van partijen in de gemeenschap van goederen vallen en dus gezamenlijk eigendom zijn. Grofweg, want er zijn uitzonderingen mogelijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de erfenis, waarvan de erflater in zijn testament heeft bepaald dat deze buiten iedere gemeenschap van goederen valt. Wilt u zekerheid over de zaken die binnen of buiten gemeenschap van goederen vallen? Contact uw echtscheidingsadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten.

   

  Bij een echtscheiding wordt de huwelijkse gemeenschap van goederen ontbonden. Dit is ook vaak het moment waarop partijen beseffen en merken dat zij in gemeenschap van goederen getrouwd zijn (geweest). Op dat moment geldt namelijk dat iedere partij in beginsel gerechtigd is tot de helft van (de waarde van) alle goederen uit de gemeenschap en aansprakelijk is voor de helft van alle schulden uit de gemeenschap. Zeer bijzondere omstandigheden kunnen echter soms aanleiding geven van deze regel af te wijken. Wilt u weten welke redenen? Contact de echtscheidingsadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten.

  Roep de hulp van Bolweg Advocaten in bij een echtscheiding!
  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Huwelijkse voorwaarden

  Als alternatief voor de gemeenschap van goederen kunnen partijen onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Hiervoor moet een notaris ingeschakeld worden. De notaris bespreekt de wensen van de (toekomstige) echtelieden en tracht deze juridisch te verwoorden in de huwelijkse voorwaarden.

   

  Binnen de huwelijkse voorwaarden zijn meerdere varianten mogelijk, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het al dan niet volledig uitsluiten van iedere gemeenschap van goederen en de verrekening van overgespaarde inkomsten (verrekeningsbedingen).

   

  Ook voor de huwelijkse voorwaarden geldt dat partijen pas bij echtscheiding beseffen en merken wat deze huwelijkse voorwaarden inhouden. Tijdens het huwelijk is geen aandacht besteed aan de inhoud en met name niet aan de mogelijke verrekenbedingen.

   

  Bolweg Advocaten heeft ervaring met alle varianten binnen de huwelijkse voorwaarden en kan uw rechtspositie daarom uitstekend in kaart brengen. Het verkeerd afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden kan immers nadelige financiële gevolgen hebben en met het inschakelen van Bolweg Advocaten voorkomt u dit.

  Eenzijdig of gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding

  Het einde van een huwelijk door echtscheiding kan middels een eenzijdig of middels een gemeenschappelijk verzoekschrift worden bereikt. Bespreek de mogelijkheden met uw echtscheidingsadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten.

   

  Bij het indienen van een eenzijdig verzoekschrift wordt doorgaans vanuit de belangen van één van de partijen een verzoek ingediend. Hierna heeft de andere partij (de wederpartij) de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen.

   

  Bij het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift hebben partijen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het huwelijk en daarmee overeenstemming over de diverse aspecten van de echtscheiding. De rechter zal vervolgens de afspraken vastleggen in een af te geven beschikking.

  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Overige onderwerpen bij echtscheiding

  De echtscheiding is vaak niet beperkt tot de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld ook onderdeel zijn van de echtscheiding.

  Kinderalimentatie

  Bij de echtscheiding moet ook bekeken worden of de ene ex-partner een bijdrage moet voldoen aan de ander voor de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, ook wel de kinderalimentatie genoemd. Hiervoor moet allereerst de behoefte van de kinderen worden bepaald aan de hand van de normen van de Expertgroep Alimentatienormen. Vervolgens dient de draagkracht van beide ouders bepaald te worden.

   

  Meer informatie over kinderalimentatie? Klik hier voor meer informatie van uw alimentatie advocaat Haarlem!

  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Partneralimentatie

  Het kan zo zijn dat de ene ex-partner recht heeft op een bijdrage van de andere ex-partner in de kosten van levensonderhoud. Hierbij spelen de begrippen behoeftigheid, behoefte en draagkracht een belangrijke rol bij de vaststelling van partneralimentatie.

   

  Meer informatie over partneralimentatie? Laat u voorlichten op deze alimentatiepagina.

  Hoofdverblijfplaats kinderen en zorgregeling (omgangsregeling)

  Indien u met uw ex-partner gezamenlijk minderjarige kinderen hebt dient u bij de echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen waarin is afgesproken bij wie de hoofdverblijfplaats van de kinderen wordt bepaald en op welke momenten de niet-verzorgende ouder omgang heeft met de kinderen.

   

  De rechtbank zal erop aansturen dat u dit samen als ouders probeert te regelen. Dit lukt natuurlijk niet altijd en u kunt daarom samen met het echtscheidingsverzoek deze kwestie aan de rechter voorleggen. Uw echtscheidingsadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten helpt u graag bij dit verzoek.

  Roep de hulp van Bolweg Advocaten in bij een echtscheiding!
  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Gebruiksrecht van de voormalige echtelijke woning

  Tijdens de echtscheidingsprocedure kan de rechter verzocht worden te bepalen dat het gebruiksrecht van de woning wordt toebedeeld aan één van beide partijen met uitsluiting van de ander. De rechter wijst dit toe op basis van een belangenafweging. Van belang kan bijvoorbeeld zijn bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben, wie de beste mogelijkheid heeft een alternatieve woonruimte te betrekken of wie het volledige eigendomsrecht met de bijbehorende hypotheekschuld van de woning kan overnemen.

  Roep de hulp in van Bolweg Advocaten voor echtscheidingen

   Uw telefoonnummer

   Dit zeggen cliënten over ons

   Bolweg Advocaten, dé echtscheidingsadvocaten Haarlem

   Bolweg Advocaten buigt op jarenlange ervaring om uw echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap van begin tot het einde te begeleiden en goed af te wikkelen. Voor alle onderwerpen met betrekking tot echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunt u terecht bij Bolweg Advocaten, de echtscheidingsadvocaten in Haarlem.

    

   Zowel een eenzijdig verzoekschrift als een gemeenschappelijk verzoekschrift kan door Bolweg Advocaten namens u ingediend worden.

    

   Neem daarom contact op met uw echtscheidingsadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten, door een e-mail te sturen naar  of te bellen naar 023-8446272. Ook vindt u hier de routebeschrijving naar het kantoor van de echtscheidingsadvocaat Haarlem, op de van Eedenstraat 18 in Haarlem.