Familierecht

Bolweg advocaten, uw familierechtadvocaat in Haarlem

Het (personen- en) familierecht behoort tot de rechtsgebieden die het meest kunnen ingrijpen in het leven van een mens. Onder het familierecht vallen niet alleen de negatieve punten uit het leven van een mens, zoals een echtscheiding, maar ook de positieve kanten van het leven, zoals de geboorte van een kind of juist de sluiting van een huwelijk.

 

Het familierecht behelst een groot aantal onderwerpen. Hieronder volgen enkele onderwerpen waarvoor u bij de familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten terecht kan.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Echtscheiding

Een huwelijk kan op meerdere manieren worden beëindigd. Een veel voorkomende manier waarop een huwelijk eindigt is door echtscheiding. De echtscheiding vormt één van de belangrijkste onderwerpen in het familierecht.

Bij echtscheiding geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging: om te kunnen scheiden hebt u altijd een advocaat nodig die namens u of namens u én uw toekomstige ex-echtgeno(o)t(e) een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Ook wanneer u in het voortraject hebt gekozen voor een mediator, hebt u uiteindelijk een advocaat nodig. Uw familierechtadvocaat Haarlem staat u graag bij in uw echtscheidingsprocedure.

Bovendien wordt tijdens een echtscheidingsprocedure vaak niet alleen de echtscheiding uitgesproken, maar worden ook andere familierechtelijke onderwerpen behandeld zoals kinderalimentatie, omgangsregeling en partneralimentatie. Ons kantoor is – naast echtscheiding – gespecialiseerd in alle deelonderwerpen van het familierecht. Bent u voornemens om te gaan scheiden en zoekt u een kantoor waarbij alle kennis onder één dak aanwezig is? Dan bent u aan het juiste adres bij familierechtadvocaat Haarlemwaarmee u hier vrijblijvend contact kunt opnemen.

Voor meer informatie over echtscheiding verwijzen wij u hier naar de echtscheiding-pagina.

Hoofdverblijfplaats en omgangsregeling

Tijdens een echtscheiding, maar ook los van een echtscheiding, kan een geschil ontstaan over de hoofdverblijfplaats van minderjarige kinderen en de omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder. Het zijn de ouders zelf die bepalen waar de kinderen wonen en hoe de omgangsregeling (ook wel de zorgregeling genoemd) eruit komt te zien. Problemen ontstaan veelal als ouders in onderling overleg niet tot afspraken kunnen komen.

 

Wanneer ouders in goed onderling overleg niet tot afspraken kunnen komen, komt de rechter in beeld. De rechter is uiteindelijk degene die de hoofdverblijfplaats van de kinderen bepaalt én hij bepaalt hoe de omgangsregeling wordt vormgegeven. In sommige zaken is hiervoor het advies van de Raad voor de Kinderbescherming voor nodig. Ook de mening van minderjarige kinderen, welke de leeftijd van 12 jaren al hebben bereikt, kan worden meegenomen in de rechterlijke beslissing (maar is niet bepalend).

 

De hoofdverblijfplaats van het minderjarige kind betreft het adres waar het kind is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Over het algemeen ontvangt de ouder waar het minderjarige kind zijn hoofdverblijfplaats heeft de kinderbijslag.

 

Een goede begeleiding door een advocaat met kennis van familierecht tijdens deze vaak emotionele periode mag dan ook niet onderschat worden. De familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten biedt u uitkomst. Neem vrijblijvend contact op met de familierechtadvocaat Haarlem!

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Alimentatie

Naast de echtscheiding vormen alimentatiegeschillen een groot onderdeel van de familierechtpraktijk. Het alimentatierekenen is een vak apart en niet iedere advocaat is hier bedreven in. Om die reden dient u een advocatenkantoor te kiezen waarbij men niet alleen verstand heeft van het familierecht, maar waarbij de advocaat ook goed met cijfers is. Met name op het moment dat een onderneming betrokken is bij het alimentatiegeschil is kennis van zaken een voorwaarde om de alimentatiekwestie goed af te wikkelen. De familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten is hierin gespecialiseerd.

 

De alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie gelden vaak voor meerdere jaren, zodat deskundigheid op dit gebied van groot belang is. Uiteindelijk bespaart u daarmee kosten en wordt het inschakelen van advocaat met ervaring op het gebied van alimentatie terugverdiend. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met de familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten.

 

Wilt u hierover meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie over alimentatie.

Einde relatie

Uiteraard is niet bij iedere verbreking van een relatie inschakeling van een mediator of een advocaat noodzakelijk. Op het moment dat u samenwoont (verbreking samenwoning), samen kinderen hebt of anderszins juridisch gezien iets met elkaar deelt, kan het verstandig zijn om advies te vragen aan de familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg advocaten die gespecialiseerd is in familierecht.

 

Want ook als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt – maar ongehuwd samenwonend bent – kan het nodig zijn om gezamenlijke eigendommen (bijvoorbeeld een koophuis) af te wikkelen. Daarnaast staan geschillen met betrekking tot kinderen in principe (juridisch) los van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook in die gevallen moeten afspraken worden gemaakt over kinderalimentatie, de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de omgangsregeling. Bij de familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten bent u aan het juiste adres voor de beste juridische hulp!

Bolweg advocaten helpt u bij familierecht!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Naamswijziging

Een iets minder voorkomend onderwerp van het familierecht is de wijziging van de achternaam (geslachtsnaamswijziging) of de voornaamswijziging. Uiteraard kan een persoon in de praktijk goede redenen hebben om een naam te wijzigen.

 

Een verzoek tot wijziging van de voornaam moet ingediend worden bij de rechtbank. Onder het wijzigen van de voornaam valt het vervangen van de na(a)m(en), maar ook het toevoegen of schrappen van een naam. De rechter zal een wijziging van de voornaam niet zonder meer honoreren. De desbetreffende persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger kan een dergelijk verzoek indienen, maar de toestemming wordt door de rechter alléén verleend indien de verzoeker een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging. Dit betekent dat juridische hulp van een specialist, zoals de familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten, een pré is.

 

Een verzoek tot wijziging van de achternaam moet ingediend worden bij het Ministerie van Justitie. De naamswijziging wordt alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Daarbij maakt het uit of de achternaam van een meerderjarig of minderjarig persoon moet worden veranderd. Het kan bijvoorbeeld soms wenselijk zijn om alle kinderen van het gezin dezelfde achternaam te laten voeren.

 

Over een naamswijziging moet dus niet te lichtvaardig gedacht worden, de voorwaarden waaraan een succesvolle wijziging moet voldoen zijn relatief streng, maar ook weer niet onmogelijk. U moet zich dus goed laten voorlichten door een advocaat, bijvoorbeeld de specialistische familierechtadvocaat Haarlem, met ervaring op het gebied van naamswijziging voordat u besluit het enigszins kostbare traject te starten. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocaten.

Contact Bolweg Advocaten, uw familierechtadvocaat Haarlem

Bolweg Advocaten is gespecialiseerd in familierecht met de familierechtadvocaat Haarlem. Dit betekent dat uw advocaat weet waarover hij het heeft. Sebastiaan Bolweg, dé familierechtadvocaat Haarlem, heeft jarenlange ervaring met echtscheidingen, omgangsregelingen, gezagskwesties en alimentatie. Hierdoor is hij in staat om u optimaal van bijstand te voorzien. Bij Bolweg Advocaten kunt u erop vertrouwen dat uw familierecht zaak in goede handen is.

 

Neem contact op met Bolweg Advocaten voor de familierechtadvocaat door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocaten.nl, te bellen naar 023-8446272 of klik hier om contact op te nemen met de familierechtadvocaten van Bolweg Advocaten!

 

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw familierechtadvocaten in Haarlem van Bolweg advocaten!

 

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

Roep de hulp in van Bolweg Advocaten voor familierecht

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over het familierecht?

  Wilt u graag langskomen bij Bolweg Advocaten voor advies? Of juist om vrijblijvend van gedachte te wisselen met een specialist? Klik op de volgende locatielink om direct een routebeschrijving te krijgen naar ons advocatenkantoor in Haarlem:

   

  Van Eedenstraat 18, 2012 EM Haarlem

   

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.