Aanvaarding nalatenschap

Aanvaarding nalatenschap

In het geval u erfgenaam bent in een nalatenschap heeft u drie keuzes. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en u kunt de nalatenschap verwerpen.

 

Indien u de nalatenschap zuiver aanvaardt betekent dit dat u – indien dit aan de orde is – tevens aansprakelijk kan zijn voor de schulden van de nalatenschap. Dit is natuurlijk pas het geval indien er meer schulden in de nalatenschap zitten dan baten. Een zuivere aanvaarding brengt daarom zekere risico’s met zich mee.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap

Let wel, een zuivere aanvaarding kan tevens door een handeling worden bewerkstelligd. Een zogenaamde daad van zuivere aanvaarding. Hierbij moet u onder meer denken aan daden als het doen van betalingen vanaf de ervenrekening, het verkopen van goederen van de nalatenschap (zoals een auto) of het in bezit nemen van goederen van de nalatenschap. Het is daarom belangrijk u te realiseren welke keuze u wilt maken en wat u van de nalatenschap kan verwachten, voordat u handelingen ten aanzien van de nalatenschap verricht. Mocht u toch een nalatenschap zuiver hebben aanvaardt en duiken er onbekende schuld(en) op, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Mogelijk dat de zuivere aanvaarding nog kan worden omgezet in een beneficiaire aanvaarding.

Wij helpen u graag bij het aanvaarden van een nalatenschap!

Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap

Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap betekent simpel gezegd dat u de nalatenschap aanvaardt, voor zover deze een positief saldo heeft. U zult daarom in beginsel nooit met uw privé vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de nalatenschap. Voor een beneficiaire aanvaarding dient u naar de rechtbank te gaan, waar een akte van beneficiaire aanvaarding wordt opgesteld. Hieraan zijn kosten verbonden. Het is echter in veel gevallen toch sterk aan te bevelen een nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Het verwerpen van een nalatenschap

Het verwerpen van een nalatenschap betekent dat u geen erfgenaam wenst te zijn en daarom tevens niets met de (afwikkeling en verdeling van de) nalatenschap te maken wilt hebben. Door middel van een verwerping sluit u uzelf uit van het erfgenaamschap, hetgeen ook betekent dat u nergens aanspraak meer op heeft.

Roep de hulp in van KoetzierPoiesz Advocaten bij het aanvaarden van een nalatenschap

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Meer weten over het aanvaarden van een nalatenschap?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94