Testamentair bewind

De bewindvoerder beheert het vermogen

Bij testamentair bewind heeft de erflater hetgeen hij of zij aan een erfgenaam heeft nagelaten onder een bewind gesteld. Dit kan alle nagelaten of vermaakte goederen betreffen, maar ook op een specifiek goed of goederen uit de nalatenschap. Testamentair bewind wordt in een testament ingesteld.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Wanneer wordt een bewind ingesteld?

Testamentair bewind wordt vaak ingesteld in het belang van de rechthebbende (de erfgenaam). Dit kan zijn omdat de erfgenaam nog minderjarig is of omdat hij of zij om andere redenen kwetsbaar of beïnvloedbaar is. Het testamentair bewind kan ook worden ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende, bijvoorbeeld in het belang van een vruchtgebruiker.

Testamentair bewind staat in testament

 

In het testament wijst de erflater tevens een bewindvoerder aan. Aan de bewindvoerder komt het beheer over de betrokken goederen toe. Een bewindvoerder dient jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende en aan degene in wiens belang dat bewind is ingesteld. Het bewind eindigt door het verstrijken van de termijn waarvoor het werd ingesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat de leeftijd van 21 jaren bereikt en het bewind was ingesteld totdat de rechthebbende die betreffende leeftijd zou bereiken.

Roep de hulp van Bolweg Advocaten in bij testamentair bewind!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Duur van testamentair bewind

Ook kan de rechtbank het bewind op verzoek van de bewindvoerder opheffen op grond van (i) onvoorziene omstandigheden, dan wel (ii) indien aannemelijk is dat rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. De rechtbank kan het bewind ook op basis van deze laatste grond opheffen op verzoek van de rechthebbende, mits er vijf jaren na het overlijden van de erflater verstreken zijn.

Bolweg Advocaten helpt u bij een testamentair bewind

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over testamentair bewind?

  Hebt u een dringende kwestie die u wilt voorleggen aan een erfrecht advocaat? U wilt bijvoorbeeld meer weten over een erfdeel, de legitieme portie, een legaat of een testament. Of bent u op zoek naar een executeur en wilt u meer weten over de afwikkeling van een nalatenschap? Bij Bolweg Advocaten kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 99,– incl. BTW. Uw erfrecht advocaat kan u dan al op weg helpen.

   

  U vindt hier de routebeschrijving naar het kantoor van Bolweg Advocaten, op de van Eedenstraat 18 in Haarlem.

   

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem. Het advocatenkantoor ligt op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.