Testamentair bewind

De bewindvoerder beheert het vermogen

Bij testamentair bewind heeft de erflater hetgeen hij of zij aan een erfgenaam heeft nagelaten onder een bewind gesteld. Dit kan alle nagelaten of vermaakte goederen betreffen, maar ook op een specifiek goed of goederen uit de nalatenschap. Testamentair bewind wordt in een testament ingesteld.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Wanneer wordt een bewind ingesteld?

Testamentair bewind wordt vaak ingesteld in het belang van de rechthebbende (de erfgenaam). Dit kan zijn omdat de erfgenaam nog minderjarig is of omdat hij of zij om andere redenen kwetsbaar of beïnvloedbaar is. Het testamentair bewind kan ook worden ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende, bijvoorbeeld in het belang van een vruchtgebruiker.

Testamentair bewind staat in testament

 

In het testament wijst de erflater tevens een bewindvoerder aan. Aan de bewindvoerder komt het beheer over de betrokken goederen toe. Een bewindvoerder dient jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende en aan degene in wiens belang dat bewind is ingesteld. Het bewind eindigt door het verstrijken van de termijn waarvoor het werd ingesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat de leeftijd van 21 jaren bereikt en het bewind was ingesteld totdat de rechthebbende die betreffende leeftijd zou bereiken.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
Roep de hulp van KoetzierPoiesz Advocaten in bij testamentair bewind!

Duur van testamentair bewind

Ook kan de rechtbank het bewind op verzoek van de bewindvoerder opheffen op grond van (i) onvoorziene omstandigheden, dan wel (ii) indien aannemelijk is dat rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. De rechtbank kan het bewind ook op basis van deze laatste grond opheffen op verzoek van de rechthebbende, mits er vijf jaren na het overlijden van de erflater verstreken zijn.

KoetzierPoiesz Advocaten helpt u bij een testamentair bewind

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over testamentair bewind?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94