Benoeming vereffenaar

Benoeming vereffenaar

Iedere nalatenschap moet worden “vereffend”. De wet geeft echter geen omschrijving van deze term. Over het algemeen wordt onder vereffening verstaan het innen van daarvoor in aanmerking komende vorderingen en het betalen van opeisbare schulden van de nalatenschap. Indien er meer erfgenamen bestaan dient de vereffening eveneens om de nalatenschap klaar te maken voor verdeling.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Formele en informele vereffening

Omdat eigenlijk iedere nalatenschap vereffend moet worden, dient onderscheid gemaakt te worden tussen de formele vereffening en de informele vereffening. Indien de wettelijke regeling van vereffening van toepassing is (afdeling 4.6.3 BW), spreekt men van de formele vereffening. De wet heeft in deze regeling een uitgebreide procedure omschreven waaraan dan voldaan dient te worden bij de vereffening. Indien sprake is van het afwikkelen van een nalatenschap en de wettelijke vereffening is niet van toepassing spreekt met van de informele vereffening.

Wij helpen u graag bij de vereffening!

In welke gevallen moet de wettelijke regeling van de formele vereffening van een nalatenschap worden toegepast en is er sprake van een vereffenaar?

De wettelijke regeling van de vereffening is bestemd voor een beperkt aantal gevallen:

(i) in beginsel voor nalatenschappen die door één of meer erfgenamen beneficiair zijn aanvaard. In dit geval zijn alle erfgenamen tezamen vereffenaar van de nalatenschap; en
(ii) wanneer door de rechtbank een vereffenaar is benoemd.

 

Met name het tweede geval wekt vragen op.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Wie kunnen – om welke reden – de rechtbank verzoeken een vereffenaar te benoemen?

De wet geeft de volgende gevallen aan:

 1. in bepaalde gevallen op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie;
 2. in bepaalde gevallen op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap;
 3. op verzoek van één of meer andere schuldeisers van de erfgenamen wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad; en
 4. in geval van verwerping van de nalatenschap door een erfgenaam en daarbij een schuldeiser van die erfgenaam daardoor klaarblijkelijk is benadeeld.

 

In onze praktijk zien we veelal de situaties genoemd onder 1 en 2. Dit zijn bijvoorbeeld situaties waarin de afwikkeling van de nalatenschap stil ligt en de schulden doorlopen of indien de vereffenaars (in veel gevallen de erfgenamen) niet met elkaar over weg kunnen en de afwikkeling van de nalatenschap daardoor in een impasse terecht gekomen is. In dergelijke gevallen raden wij het aan een (onafhankelijk) vereffenaar door de rechtbank te laten benoemen. Dit is een verzoekschriftprocedure waarbij wij u graag helpen.

Roep de hulp in van KoetzierPoiesz Advocaten bij de benoeming van een vereffenaar

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Meer weten over de benoeming van een vereffenaar?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94