De wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is van toepassing op gehuwden met één of meer kinderen

De wettelijke verdeling is een systeem van erven dat van toepassing is op gehuwden met één of meer kinderen. Dit systeem houdt het volgende in: alle tot de nalatenschap behorende goederen komen toe aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Dit gebeurt van rechtswege, waardoor geen nadere rechtshandelingen verricht hoeven te worden.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Kind versus echtgenoot / geregistreerd partner

Ieder kind erft als erfgenaam een (niet-opeisbare) vordering in geld op de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner ter hoogte van de waarde van zijn of haar erfdeel. Deze vordering wordt pas opeisbaar indien de echtgenoot of geregistreerd partner in staat van faillissement wordt gesteld of wanneer de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner is overleden. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner hoeft zich daarom gedurende zijn of haar leven geen zorgen te maken over de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

Schulden van de nalatenschap

 

De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner zal wel de schulden van de nalatenschap moeten voldoen. Hieronder vallen ook de erfdelen van de (klein)kinderen, die als gevolg van dit systeem een toekomstige vordering betreffen. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner hoeft geen zekerheid te stellen voor deze toekomstige vordering. De (klein)kinderen moeten daarom maar afwachten wat zij uiteindelijk verkrijgen.

Roep de hulp van KoetzierPoiesz Advocaten in bij de wettelijke verdeling!

Een voorbeeld van de wettelijke verdeling

Sjors en Charlotte zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap behoren de volgende goederen en schulden:

 • woning ter waarde van EUR 400.000,-
 • spaartegoeden ter hoogte van EUR 100.000,-
 • auto ter waarde van EUR 20.000,-
 • hypotheekschuld ter hoogte van EUR 200.000,-

 

Sjors komt helaas te overlijden en laat Charlotte en zijn twee kinderen Sofie en Sem achter. Sjors had geen testament laten opmaken. De wettelijke verdeling is daarom van toepassing.

 

De nalatenschap van Sjors bestaat uit zijn aandeel in de totale gemeenschap van goederen. Dit bedraagt de helft van het totaalbedrag van EUR 320.000,-, te weten EUR 160.000,-. Vanwege de wettelijke verdeling krijgt Charlotte in eerste instantie de gehele nalatenschap. Sofie en Sem hebben hierdoor een niet-opeisbare geldvordering op Charlotte, welke pas bij haar overlijden opeisbaar wordt. De niet-opeisbare vordering bedraagt voor zowel Sofie als Sem EUR 53.333,33 (EUR 160.000,- / 3). Omdat Charlotte geen zekerheid hoeft te stellen voor deze toekomstige vordering, is het voor Sofie en Sem afwachten wat zij uiteindelijk verkrijgen.

 

De wettelijke verdeling kan bij testament worden uitgesloten. Zo kan in het testament ervoor gekozen worden de wettelijke verdeling uit te sluiten en vervolgens bepaalde delen van de wettelijke verdeling alsnog in het testament op te nemen. Dit is als het ware een maatwerk toepassing. Ook hierover adviseren wij.

KoetzierPoiesz Advocaten helpt u bij de wettelijke verdeling!

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over de wettelijke verdeling?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94