Curatele, bewind & mentorschap

Beschermingsmaatregelen: curatele, bewind en mentorschap

In Nederland kennen we diverse maatregelen om mensen te beschermen die niet (meer) in staat zijn om hun eigen financiële en persoonlijke belangen te beschermen. Dit zijn de maatregelen ondercuratelestelling, bewind en mentorschap. De maatregelen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor degene ten behoeve waarvan de maatregel is genomen. Mede om die reden oordeelt een rechter over een verzoek tot ondercuratelestelling, bewind en mentorschap. Hieronder bespreek ik de verschillende maatregelen.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Curatele

Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig en bent u voor de wet handelingsbekwaam. Dit betekent dat u zonder toestemming zelfstandig rechtshandelingen kunt verrichten. U kunt bijvoorbeeld een auto kopen of een huwelijk sluiten. Maar wat nu als u door een verstandelijke beperking of door een psychiatrische aandoening niet (goed) in staat bent om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten? Uw persoonlijke en financiële belangen kunnen dan in gevaar komen.

Het indienen van ondercuratelestelling

Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig en bent u voor de wet handelingsbekwaam. Dit betekent dat u zonder toestemming zelfstandig rechtshandelingen kunt verrichten. U kunt bijvoorbeeld een auto kopen of een huwelijk sluiten. Maar wat nu als u door een verstandelijke beperking of door een psychiatrische aandoening niet (goed) in staat bent om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten? Uw persoonlijke en financiële belangen kunnen dan in gevaar komen.

 

De ondercuratelestelling is een vergaande maatregel en wordt niet zonder meer opgelegd. Indien met een onderbewindstelling of mentorschap kan worden volstaan, zal de rechter de ondercuratelestelling afwijzen.

Roep de hulp van Bolweg Advocaten in voor curatele, bewind en mentorschap!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Onderbewindstelling

Bij de maatregel onderbewindstelling kan de betrokken persoon niet meer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Het gaat bij deze maatregel alleen om financiële belangen van de betrokkene.

 

Bij toewijzing van het verzoek door de rechter wordt een bewindvoerder benoemd die zoveel mogelijk samen met de betrokkene beslist over het vermogen dat onder bewind is gesteld. Het hele vermogen kan onder bewind zijn gesteld, maar ook slechts bepaalde goederen. De betrokken persoon blijft overigens handelingsbekwaam. De onderbewindstelling is daarom minder vergaand dan de ondercuratelestelling.

Mentorschap

Ten slotte kan de maatregel mentorschap worden opgelegd indien een persoon niet meer in staat is beslissingen te nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Op dat moment kan een mentor door de rechter worden benoemd die daarover zoveel mogelijk samen met de betrokkene beslist.

 

Het mentorschap ziet dus niet op belangen die over geld en goederen gaan, daarvoor is de onderbewindstelling. Het mentorschap betreft vaak mensen die dementeren, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. De mentor beslist uiteindelijk bijvoorbeeld over de keuze voor een bepaalde medische behandeling of het al dan niet zelfstandig blijven wonen.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Verzoek tot instelling of beëindiging van een maatregel

Wilt u meer weten of curatele, bewind of mentorschap? Neem dan contact op met uw advocaat Haarlem en stuur een bericht naar info@bolwegadvocaten.nl of bel naar 023-8446272 / 06-14995418.

Roep de hulp in van Bolweg Advocaten voor curatele, bewind en mentorschap

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Bolweg advocaten analyseert, adviseert en procedeert voor u!

  Wilt u graag langskomen bij Bolweg Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 99,– incl. BTW. Klik op de volgende locatie link om direct een routebeschrijving te krijgen naar ons advocatenkantoor in Haarlem:

   

  Van Eedenstraat 18, 2012 EM Haarlem

   

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.