Verdeling nalatenschap

Na de vereffening volgt de verdeling

Na de vereffening van een nalatenschap, dient de verdeling plaats te vinden. Verdeling van een nalatenschap komt niet aan de orde indien slechts één erfgenaam aanwezig is. Ook zal niet verdeeld worden indien de wettelijke verdeling van toepassing is, tenzij de (wettelijke) verdeling ongedaan gemaakt is.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Alle erfgenamen zijn nodig voor uitvoeren van verdeling

Een nalatenschap vormt een bijzondere gemeenschap waarvoor specifieke regels gelden. Erfgenamen dienen in beginsel gezamenlijk alle beslissingen te nemen. Een deelgenoot in deze gemeenschap (de nalatenschap) kan daarom, ongeacht de grootte van zijn deel, flink dwarsliggen. Alle deelgenoten zijn nodig voor het uitvoeren van de verdeling: de rechtshandeling krachtens welke één of meer van hen één of meer goederen van de gemeenschap met uitsluiting van de overige deelgenoten verkrijgen.

 

Bij de verdeling wordt een verdelingsovereenkomst gesloten. Vervolgens worden de goederen uit de nalatenschap op de betreffende wijze geleverd, bijvoorbeeld door middel van een notariële akte bij de levering van een woning (registergoed).

Schuld, gift en verdeling

 

Bij de verdeling worden de schulden van de erfgenaam op zijn aandeel in de nalatenschap “toegerekend”. Dit betreft een verrekening van zijn schuld met zijn erfdeel uit de nalatenschap.

 

Ook giften moeten worden “ingebracht” in de nalatenschap. De inbreng van een gift betekent dat de waarde van een eerder gedane gift bij de nalatenschap opgeteld moet worden, voordat de verdeling over alle erfgenamen plaatsvindt. De wetgever neemt echter als uitgangspunt dat giften niet als voorschot op het erfdeel worden beschouwd en daarom niet hoeven te worden ingebracht. Uitzondering op dit uitgangspunt is als de erflater bij het doen van de gift óf in het testament heeft bepaald dat de gift moet worden ingebracht.

Roep de hulp van Bolweg Advocaten in bij verdeling nalatenschap!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Een voorbeeld van verdeling

Erflater A schonk in 2010 aan zijn kinderen B en C respectievelijk € 4.000 en € 8.000. Aan kind D schonk hij niets.

 

In 2018 overleed A. In zijn testament was opgenomen dat beide giften ingebracht in de nalatenschap dienen te worden. Zonder de giften was de nalatenschap vastgesteld op € 120.000. Met inbreng van de giften bedraagt de nalatenschap € 132.000.

 

Ieder van de erfgenamen heeft recht op € 44.000. Bij de verdeling van de nalatenschap krijgt B echter € 44.000 – € 4.000 = € 40.000. C krijgt € 44.000 – € 8.000 = € 36.000 en D krijgt € 44.000.

Bolweg Advocaten helpt u bij de verdeling van nalatenschap

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over verdeling nalatenschap?

  Alle deelgenoten zijn nodig voor het uitvoeren van de verdeling: de rechtshandeling krachtens welke één of meer van hen één of meer goederen van de gemeenschap met uitsluiting van de overige deelgenoten verkrijgen.

   

  U vindt hier de routebeschrijving naar het kantoor van Bolweg Advocaten, op de van Eedenstraat 18 in Haarlem.

   

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem. Het advocatenkantoor ligt op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.