Verdeling nalatenschap

Wat houdt een verdeling in?

Is de nalatenschap vereffend, dan is de nalatenschap klaar voor verdeling. Wat houdt een verdeling in? De wet zegt dat als een verdeling wordt aangemerkt iedere rechtshandeling waartoe alle deelgenoten, hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd, medewerken en krachtens welke een of meer van hen een of meer goederen der gemeenschap met uitsluiting van de overige deelgenoten verkrijgen.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Alle erfgenamen zijn nodig voor uitvoeren van verdeling

Bij een nalatenschap komt dit er op neer dat de erfgenamen moeten bepalen aan wie de goederen van de nalatenschap worden toebedeeld, met uitsluiting van de overige erfgenamen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een van de erfgenamen dat dure schilderij krijgt (met uitsluiting van de overige erfgenamen), terwijl de overige erfgenamen een groter deel van de banksaldi (met uitsluiting van de andere erfgenamen) toebedeeld krijgen.

Verdeling uitvoeren

 

Het kan echter ook voorkomen dat de erfgenamen niet tot een verdeling overgaan. Voor dit soort gevallen kan een verdelingsprocedure gestart worden. In een dergelijke procedure kan een erfrechtadvocaat namens u een bevel tot verdeling vorderen. Indien deze vordering wordt toegewezen zullen de erfgenamen over moeten gaan tot verdeling van de nalatenschap, eventueel onder begeleiding van een notaris.

Roep de hulp van KoetzierPoiesz Advocaten in bij de verdeling van een nalatenschap!

Vaak is er echter een bepaalde reden dat de erfgenamen er onderling niet uitkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat meerdere van de erfgenamen graag de woning uit de nalatenschap toebedeeld willen krijgen of dat een van de kinderen aanzienlijke leningen dan wel schenkingen heeft gehad waardoor de erfgenamen het oneens zijn over de verdeling. Eerdergenoemd bevel heeft daardoor praktisch niet zoveel zin. Voor dat soort gevallen kan de rechter in de verdelingsprocedure ook – op vordering van de advocaat van één van de erfgenamen – een specifieke verdeling vaststellen of de wijze van verdeling gelasten. Dit zorgt ervoor dat een bepaalde verdeling van de nalatenschap op last van de rechter tot stand komt. Bij een verdelingsprocedure dienen alle deelgenoten in die gemeenschap, te weten alle erfgenamen in de nalatenschap, betrokken te zijn in de procedure.

 

De advocaten van KoetzierPoiesz Advocaten hebben veel ervaring met de verdelingsprocedure. Zij helpen u dan ook graag met het voeren van deze procedure zodat de nalatenschap volledig afgewikkeld kan worden.

KoetzierPoiesz Advocaten helpt u bij de verdeling van  een nalatenschap

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over verdeling nalatenschap?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94