Ontslag executeur

Wie kan een executeur ontslaan?

Het ontslag van een executeur kan slechts door een beperkt aantal mensen bij de kantonrechter worden aangevraagd. Dit kan door (i) de mede-executeur; (ii) een erfgenaam; (iii) het Openbaar Ministerie; en (iv) de kantonrechter ambtshalve, oftewel uit zichzelf zonder dat er een verzoek toe is ingediend.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Wanneer kan het ontslag van een executeur plaatsvinden?

Voor de toewijzing van het ontslag van een executeur moet er heel wat aan de hand zijn. Dit wordt immers enkel door de kantonrechter toegewezen indien er sprake is van gewichtige redenen. In de wet is geen omschrijving gegeven van hetgeen als gewichtige reden kan kwalificeren. Duidelijk is wel dat gewichtige redenen niet aan de orde zijn indien er een meningsverschil over de boedelbeschrijving bestaat of andersoortige “kleine” onenigheden.

 

Uit de jurisprudentie volgt wel dat gewichtige redenen aan de orde kunnen zijn in geval van ernstig tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de executeur (denk aan verwaarlozing van zijn taak), misbruik van bevoegdheden van de executeur, belangenverstrengeling, verduistering van goederen van de nalatenschap, ernstig wantrouwen of een gebrek aan vertrouwen in de executeur door de meerderheid van de erfgenamen, enzovoorts.

 

De advocaten van Bolweg Advocaten helpen u graag bij het beoordelen of er genoeg gewichtige redenen aanwezig zijn om een verzoek tot ontslag van de executeur in te dienen of zij verdedigen u graag indien u onterecht wordt geconfronteerd met een dergelijk verzoek.

Wij helpen u graag bij het ontslag van een executeur!

Roep de hulp in van Bolweg Advocaten bij het ontslag van een executeur

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Meer weten over het ontslag van een executeur?

  Wilt u graag langskomen bij Bolweg Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 99,– incl. BTW. Klik op de volgende locatie link om direct een routebeschrijving te krijgen naar ons advocatenkantoor in Haarlem:

   

  Van Eedenstraat 18, 2012 EM Haarlem

   

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.