Niet-ontvankelijkheid erfgenaam

Niet-ontvankelijkheid erfgenaam

Niet-ontvankelijkheid erfgenaam bij instellen vordering namens zichzelf

[three_fourth] In het erfrecht komt het regelmatig voor dat er meer dan één erfgenaam is. In procedures kan het zijn dat de ene erfgenaam tegenover de andere erfgenaam staat of de erfgenamen procederen gezamenlijk tegen een derde partij. Wat gebeurt er echter indien er meerdere erfgenamen zijn maar de vordering die door één erfgenaam wordt ingesteld ten behoeve van de gehele nalatenschap is?

Een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 1 april jl. (geen grap) behandelt deze materie. Wat was er aan de hand in deze zaak?

Een ondernemer (boer en aannemer) heeft in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw een tweetal percelen in gebruik genomen. Deze percelen zijn op dat moment eigendom van de Staat. De ondernemer verricht in opdracht van de Staat diverse onderhoudswerkzaamheden aan deze twee percelen en bovendien gebruikt hij de percelen om zijn vee te stallen.

De ondernemer die samen met zijn vrouw twee kinderen heeft, overlijdt op 5 juni 2011. Een van de kinderen van de erflater schrijft op 22 mei 2012 de Staat aan, waarin “namens de erfgenamen van erflater” het eigendom van de percelen op grond van verjaring wordt geclaimd. De Staat wijst de vordering van de erfgenamen af.

De echtgenote van de erflater vordert vervolgens bij de rechtbank onder meer een verklaring voor recht dat zij (dus niet de erfgenamen gezamenlijk) eigenaar is geworden van de percelen. Zij stelt dat zij dé erfgenaam is van haar overleden man en dat zij op grond van extinctieve verjaring eigenaar is geworden. Bij haar inleidende dagvaarding voegt zij de brief toe die haar zoon heeft geschreven aan de Staat op 22 mei 2012.

Hoewel de Staat in deze procedure niet ingaat op de ontvankelijkheid van de vrouw als enige erfgenaam, oordeelt de rechtbank ambtshalve over de ontvankelijkheid als volgt. Allereerst heeft de rechtbank bij de vrouw geverifieerd of het klopt dat de vrouw louter voor zichzelf vordert. Daarop is namens de advocaat van de vrouw medegedeeld dat zij de vorderingen als erfgenaam uit de nalatenschap van de erflater heeft verkregen en dat zij als langstlevende de enige erfgenaam is.

Vervolgens verzoekt de rechter de vrouw het testament van erflater in het geding te brengen. Wat blijkt? U raadt het al, zowel de vrouw als de kinderen zijn volgens het testament erfgenamen. Dit betekent dat de vrouw en de kinderen samen deelgenoten zijn in de nalatenschap van erflater en daarmee hebben zij gezamenlijk één vorderingsrecht. Een deelgenoot kan ten behoeve van de nalatenschap wel een vordering instellen, maar dan dient volgens vaste jurisprudentie wel kenbaar te worden gemaakt dat ten behoeve van de gemeenschap wordt gevorderd. Het gevolg van het niet kenbaar maken is niet-ontvankelijkverklaring.

De echtgenote is in deze zaak ervan uitgegaan dat zij de enige erfgenaam is en dit is volgens het testament van erflater onjuist. Zij heeft in lijn met haar verkeerde veronderstelling de rechtbank aangegeven dat zij namens zichzelf de vordering instelt en niet namens de gemeenschap (de nalatenschap). De vrouw wordt om die reden niet ontvankelijk verklaard in haar vorderingen en zij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Uiteraard kan zij (samen met haar kinderen of voor de nalatenschap, maar niet louter voor zichzelf) alsnog de vordering instellen jegens de Staat in een nieuwe procedure. De eerste poging is alleen erg zonde van het geld en de tijd. Lees dus eerst even goed het testament.

Advocaat erfrecht Haarlem

Wilt u namens u zelf of namens een nalatenschap een procedure beginnen? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[/three_fourth][one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat erfrecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]