Aansprakelijk voor belasting over schenking aan onbekende

Aansprakelijk voor belasting over schenking aan onbekende

Erfgenamen aansprakelijk voor belasting over schenking

Bij zuivere aanvaarding van een erfenis is een erfgenaam in beginsel met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Dit geldt ook voor schulden die voortvloeien uit een belastingaanslag over een schenking. In deze week te bespreken uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 24 maart 2015 speelt de vraag of bij een schenking aan een onbekend persoon ook sprake kan zijn van belaste schenking waarvoor de erflaatster en daarmee haar erfgenamen opdraaien.

In deze zaak is erflaatster in 2008 overleden en heeft zij de twee jonge minderjarige kinderen van haar nicht in haar testament aangewezen als enige erfgenamen. Begin 2008 hebben erflaatster en haar man (ook in 2008 overleden) een bedrag van € 72.188,28 contant opgenomen. Na het overlijden van erflaatster is dit bedrag geen onderdeel meer van de erfenis en er is daarvoor geen verklaring gegeven.

Om die reden legt de Belastingdienst een aanslag recht van schenking op aan een onbekende verkrijger. De belasting over de schenking (die geïnterpreteerd is als een schenking vrij van recht van € 72.000,–) is gesteld op € 69.924,– (bij een belaste verkrijging van € 141.924,–). Volgt u het nog? De Belastingdienst oordeelt dat de schenking bedoeld was om vrij van belasting te verkrijgen, zodat bij een belaste verkrijging van € 141.924,– een bedrag van € 72.000,– netto resteert als schenking.

Overigen is dit laatste punt geen onderdeel van het geschil, omdat deze beslissing van de Belastingdienst inmiddels onherroepelijk was geworden. De beschikking waarin de erfgenamen aansprakelijk worden gesteld voor de aanslag over de schenking is wel onderwerp van het geschil. De erfgenamen zijn namelijk van mening dat zij hiervoor niet aansprakelijk zijn omdat er sprake is van een schenking aan een onbekende verkrijger en een rechsgeldige schenking pas tot stand komt na aanvaarding daarvan door de verkrijger. Uiteraard kan de Belastingdienst zich niet vinden in deze lezing.

De rechtbank overigens ook niet, want de rechter oordeelt dat voor een schenking in civielrechtelijke zin en daarmee ook in fiscale zin ook sprake kan zijn bij eenzijdige handelingen en dat dus van aanvaarding van de schenking geen sprake hoeft te zijn. Het feit dat een verkrijger onbekend is is dus geen belemmering om over de schenking belasting te heffen.

Nu de erflaatster aansprakelijk is gesteld voor de aanslag recht van schenking zijn de rechtsopvolgers van haar, dus de twee kinderen van haar nicht, aansprakelijk voor een bedrag van € 69.924,–.

Advocaat erfrecht Haarlem

Hebt u vragen over erfrecht of over schenkingen? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat erfrecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]