Vereffenaar gezocht

Vereffenaar gezocht

Verzoek benoeming vereffenaar afgewezen

In het geval van een beneficiaire aanvaarding (onder voorrecht van boedelbeschrijving) van een erfenis, bestaat de mogelijkheid als erfgenaam om de rechtbank te verzoeken een vereffenaar te benoemen. Een vereffenaar heeft vervolgens de taak om de goederen van de erfenis te beheren, te vereffenen en bepaalde schulden te voldoen. Daarbij treedt de vereffenaar zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen. De vereffeningsprocedure zelf kan echter vrij ingewikkeld zijn en om die reden benoemt de rechtbank meestal een deskundige, zoals een notaris, als vereffenaar. Indien geen vereffenaar is benoemd, treden de erfgenamen gezamenlijk als vereffenaar op.

In een recente uitspraak (24 april 2015) van de rechtbank Midden-Nederland werd in een droevige zaak het verzoek tot benoeming van een vereffenaar afgewezen. Hieronder kunt u lezen waarom.

In deze zaak is een veertigjarige moeder van twee minderjarige dochters in 2012 overleden en hebben beide (verschillende) vaders van de kinderen de nalatenschap van moeder namens de kinderen beneficiair aanvaard. Op verzoek van een van de kinderen, door de vader als wettelijk vertegenwoordiger ingediend, wordt de rechtbank verzocht een vereffenaar te benoemen. Hoewel de uitspraak dit niet vermeldt, kunnen de twee vaders het kennelijk niet eens worden over de vereffening van de nalatenschap of is men daartoe zelf niet in staat.

De rechtbank overweegt in deze zaak dat de wet geen inhoudelijk eisen stelt aan het verzoek van een erfgenaam tot benoeming van een vereffenaar. Klaar voor toewijzing van het verzoek zal men zeggen. Na de eerste zitting in de zaak heeft de rechtbank dan ook diverse notarissen benaderd met de vraag of zij bereid zijn een benoeming tot vereffenaar te aanvaarden. Hiertoe was echter geen enkele benaderde notaris bereid. De uitspraak meldt de reden hiervoor niet. Ook partijen zelf lukt het uiteindelijk niet om een onafhankelijke deskundige bereid te vinden om als vereffenaar op te treden. Wat is het gevolg?

De rechtbank wijst daarop het verzoek tot benoeming van een vereffenaar af en daarmee is de zaak voor de rechtbank afgedaan. Een onbevredigende afloop in een trieste zaak naar mijn mening. Het is te hopen partijen het alsnog onderling hebben kunnen oplossen.

Advocaat erfrecht Haarlem

Hebt u vragen over erfrecht of over de taken van een vereffenaar? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat erfrecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]