Nagelaten betrekkingen en de overlijdensuitkering

Nagelaten betrekkingen en de overlijdensuitkering

Geen erfgenaam? Wellicht bent u wel een nagelaten betrekking

Op grond van de wet hebben de zogeheten nagelaten betrekkingen van een overleden werknemer recht op een overlijdensuitkering van de werkgever van de erflater. Het burgerlijk wetboek bepaalt dat nagelaten betrekkingen recht hebben op een overlijdensuitkering met een minimale waarde van het laatstgenoten bruto maandsalaris van de overleden werknemer. Deze bepaling is van dwingend recht en hiervan kan niet ten nadele van de nagelaten betrekking worden afgeweken. In sommige cao’s wordt juist ten voordele van de nagelaten betrekkingen een regeling opgenomen, waarbij bijvoorbeeld driemaal het bruto maandsalaris wordt toegekend.

Maar wie zijn nu die nagelaten betrekkingen? Welke groep mensen kunnen aanspraak maken op een overlijdensuitkering?

De wet benoemt de volgende groepen personen (in rangorde):

– de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde;

– degene met wie de werknemer ongehuwd samenleefde;

– de minderjarige kinderen tot wie de werknemer in familierechtelijke betrekking stond;

– degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij grotendeels voorzag.

In de meeste gevallen zullen de bovengenoemde personen naast nagelaten betrekking ook erfgenaam zijn. Ook menig woordenboek zal nagelaten betrekking de betekenis van erfgenaam toekennen. Maar dit is fout! In de wet staat niet dat voor het opeisen van de overlijdensuitkering is vereist dat men ook erfgenaam is. Denkt u eens aan de situatie dat twee mensen samenwonen zonder gehuwd te zijn of zonder geregistreerd partnerschap. Indien de overleden samenwoner dan geen testament heeft waarin anders is bepaald, is de achterblijvende partner geen erfgenaam in juridische zin. Hij of zij valt echter wel in de groep van nagelaten betrekkingen en kan dus de overlijdensuitkering opeisen, ook als er wel andere personen erfgenaam zijn.

De enkele rechters die zich over deze kwestie hebben moeten buigen, zijn dezelfde mening toegedaan. Zo oordeelde bijvoorbeeld de rechtbank Utrecht (nu rechtbank Midden-Nederland) al enige tijd geleden op 18 juli 2007 dat “deze bepaling niet als voorwaarde stelt dat de echtgenoot van de overleden werknemer erfgenaam is en de nalatenschap heeft aanvaard”. Vrij helder naar mijn mening. Een nagelaten betrekking hoeft dus geen erfgenaam te zijn.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat de uitleg van de bepaling over nagelaten betrekkingen ook past bij de gedachte achter de bepaling zelf. De wetsgeschiedenis bij het artikel noemt de belangen van het gezin van de overleden werknemer, specifiek de noodzaak tot toekennen van de overlijdensuitkering “opdat het gezin niet van de ene dag op de andere van de normale inkomsten verstoken wordt”.

Advocaat erfrecht Haarlem

Hebt u vragen over erfrecht of over het opeisen van een overlijdensuitkering als nagelaten betrekking? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat erfrecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]