Onwaardig om te erven?

Onwaardig om te erven?

Veroordeling voor moord en onwaardigheid in het erfrecht

Op 5 augustus 1988 trouwde een vrouw in gemeenschap van goederen met een man. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. Enkele maanden voor het huwelijk heeft de vrouw een testament laten opstellen, waarin bepaalde personen tot erfgenamen zijn benoemd in de situatie dat de man vóór of gelijktijdig met haar zou komen te overlijden. Voor de situatie dat de man na de vrouw zou komen te overlijden was niets geregeld en hiervoor gold dus de wettelijke verdeling.

In 2005 is de vrouw ernstig ziek geworden en is zij voor haar volledige verzorging op de man aangewezen. Begin 2006 hebben de vrouw en de man samen besloten zelfmoord te plegen. Zij hebben ook samen een afscheidsbrief geschreven. De man heeft de vrouw in de badkuip gelegd en hij is ook in de badkuip gaan zitten. Daarna heeft hij haar polsen en die van zichzelf doorgesneden en heeft hij de halsslagader van de vrouw doorgesneden. De vrouw is ten gevolge hiervan overleden, maar de man is uiteindelijk niet aan zijn verwondingen overleden. Bij vonnis van 22 november 2006 is de man ten slotte veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeëneenhalf jaar voor de moord op de vrouw.

Dit bericht van mij gaat niet over de moordzaak, maar over de zaak die de familie van de vrouw (haar vader, broer en zussen) vervolgens aanspant om de man “onwaardig om van de vrouw te erven” te laten verklaren door de rechtbank. In de wet is namelijk bepaald dat iemand die onherroepelijk is veroordeeld wegens moord op de erflater, onwaardig is om uit diens nalatenschap voordeel te trekken. Deze onwaardigheid vervalt echter indien de erflater de onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn daad heeft vergeven.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt op 6 mei 2015 als volgt over deze zaak.

Volgens de man kan uit meerdere aspecten de (fictieve) vergeving worden afgeleid, waardoor hij niet meer onwaardig is om te erven van de vrouw. De man verwijst onder meer naar de afscheidsbrief die door de vrouw en de man samen zijn ondertekend, de doodswens van de vrouw en alle voorbereidingen op de dood van de vrouw. De vrouw wilde dood en de man heeft in deze laatste wens van de vrouw voorzien, waaruit de impliciete vergeving kan worden afgeleid, aldus de man. Daarbij is de man zelf alleen onverhoopt niet komen te overlijden. De familie van de vrouw betwist deze vergeving en stelt dat de man onwaardig is.

Ook de rechtbank oordeelt dat geen sprake is van ondubbelzinnige wijze van vergeving van de man voor zijn gedraging. Zijn gedraging ziet immers niet op het ombrengen van hen beiden, maar alleen op het ombrengen van de vrouw. Juist deze laatste situatie hebben de man en de vrouw niet voorzien en duidelijk is dat zij samen uit het leven wilde stappen. Om die reden kan de mogelijke vergeving van de vrouw niet worden afgeleid uit ade omstandigheden, omdat die zagen op de situatie dat beiden zouden overlijden. De rechtbank kan derhalve niet vaststellen dat de onwaardigheid vervalt of vervallen is op grond van vergeving. De man is dus onwaardig om te erven van de vrouw.

Tot slot kan ook de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid de man niet helpen. De rechtbank stelt zware eisen aan deze beperkende werking en oordeelt in deze zaak dat deze de onwaardigheid van de man niet aantast.

Erfrecht advocaat Haarlem

Hebt u vragen over onwaardigheid of andere erfrechtelijke kwesties? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]