Gewichtige redenen?

Gewichtige redenen?

Ontslag van de curator

Zoals elders op mijn website beschreven (klik hier) is de ondercuratelestelling een vergaande maatregel. De onder curatele gestelde is niet meer in staat zijn persoonlijke en financiële belangen zelf te behartigen door bijvoorbeeld een psychische aandoening. Een curator wordt vervolgens benoemd door de kantonrechter en de onder curatele gestelde verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij of zij mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Een curator kan een betrokken familielid zijn, maar het kan ook een extern persoon zijn die beroepsmatig de belangen van de betrokkene behartigt. Wegens het feit dat de betrokkene geen zelfstandige rechtshandelingen meer kan verrichten, zijn de bevoegdheden van de curator ingrijpend. Een onafhankelijke en externe curator kan daarom zeer wenselijk zijn, soms tegen de zin in van de betrokkene en de familie.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2015

In de vandaag te bespreken zaak bij het hof in Leeuwarden is een persoon per beschikking van de rechtbank van 28 maart 2011 onder curatele gesteld, waarbij twee familieleden als curatoren zijn benoemd. Deze familieleden zijn later door de rechtbank (en bekrachtigd door het hof) ontslagen, waarna een externe curator is benoemd. Een van de familieleden heeft daarna een verzoek tot ontslag van deze curator ingediend, maar de kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen. Het onderhavige beroep van het familielid ziet op de afwijzing van dit verzoek, waarbij tevens het verzoek is aangevuld tot het wederom benoemen van de twee familieleden tot curatoren. Ook de betrokkene zelf heeft de voorkeur voor een familielid als curator.

Hoe oordeelt het hof? Het hof begrijpt dat het voor de betrokkene de voorkeur heeft dat een voor hem bekende als curator wordt benoemd. Met dit verzoek tot een andere curator hangt echter samen dat de huidige externe curator moet worden ontslagen en dit ontslag kan volgens de wet alleen verleend worden indien sprake zou zijn van gewichtige redenen.

Het familielid heeft enige redenen aangevoerd waarom dit ontslag toegewezen zou moeten worden. Zo zou de communicatie tussen curator en de familie moeizaam zijn en zou er geen overleg gepleegd worden ten aanzien van de te nemen beslissingen over betrokkene.

Het hof oordeelt dit echter als onvoldoende om als gewichtige redenen voor ontslag aan te merken en de beslissing van de rechtbank blijft in stand. Voor ontslag wegens gewichtige redenen moet meer aan de hand zijn en dat het voorkeur kan hebben om een familielid als curator te benoemen doet daar eigenlijk niets aan af. De externe curator blijft dus in functie.

Advocaat familierecht Haarlem

Hebt u vragen over ondercuratelestelling en de functie van curator of bent u op zoek naar een advocaat familierecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat familierecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht Haarlem van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Advocaat familierecht Haarlem

Advocaat familierecht Haarlem

 

[/one_half_last]