Alimentatie

Alimentatie regelen? Uw alimentatie advocaat in Haarlem

Alimentatie is een ander woord voor financiële onderhoudsverplichting. Er bestaan twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

 

De wet wijst diverse onderhoudsplichtigen (betalers van alimentatie) en diverse onderhoudsgerechtigden (ontvangers van alimentatie) aan.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht in het levensonderhoud te voorzien van hun kinderen. Ook een stiefouder is hiertoe verplicht jegens zijn of haar stiefkind, (1) wanneer de stiefouder gehuwd is met de ouder van het kind of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de ouder van het kind en het stiefkind daarnaast tot het gezin van die ouder en stiefouder behoort én (2) wanneer de stiefouder gezag heeft over zijn of haar stiefkind.

 

De onderhoudsverplichting voor ouders geldt in principe tot de kinderen de leeftijd van eenentwintig hebben bereikt. Voor een stiefouder die gehuwd is met de ouder van het kind of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de ouder van het kind geldt deze verplichting richting zijn of haar stiefkind alleen gedurende het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Voor een stiefouder met gezag geldt deze verplichting richting zijn of haar stiefkind in beginsel ook totdat het stiefkind de leeftijd van eenentwintig heeft bereikt. Indien de relatie tussen de stiefouder met gezag en de ouder van het kind wordt verbroken, blijft de onderhoudsverplichting bestaan gedurende de termijn dat het gezag heeft geduurd. Met de opkomst van het samengestelde gezin worden deze laatstgenoemde bepalingen uit de wet steeds belangrijker.

Behoefte

Om te kunnen vaststellen welk bedrag aan kinderalimentatie betaald moet worden door de alimentatieplichtige, moet eerst gekeken worden naar de behoefte van de kinderen. De hoogte van de behoefte volgt uit de behoeftetabellen die worden vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen. Deze groep doet in het Rapport Alimentatienormen aanbevelingen om de behoefte en de draagkracht vast te stellen. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

 

Voor kinderalimentatie in het bijzonder worden behoeftetabellen uitgebracht. Op basis van het gezinsinkomen van partijen (hoe waren de kinderen gewend te leven?), de leeftijd van de kinderen en de aanspraak op kindgebonden budget kan de behoefte relatief eenvoudig vastgesteld worden. Uw alimentatie advocaat Haarlem ondersteunt u graag bij het vaststellen van de behoefte.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Draagkracht

Om het uiteindelijk te betalen bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen, moet de draagkracht van de onderhoudsplichtige vastgesteld worden. Ook dit gaat aan de hand van de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. Op basis van het netto besteedbaar inkomen per maand van de alimentatieplichtige kan de draagkracht worden vastgesteld door de formule van de Expertgroep Alimentatienormen toe te passen. In deze formule zijn normbedragen opgenomen voor de lasten van de alimentatieplichtige, waardoor in beginsel geen ruimte is voor de daadwerkelijke lasten van de onderhoudsplichtige. Het netto inkomen is bijna allesbepalend voor de draagkracht. Onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld dubbele woonlasten, kan de rechter echter afwijken van de standaardformule.

 

Ten slotte kan aan de kant van de alimentatieplichtige rekening worden gehouden met het feit dat hij of zij de kinderen zoveel dagen per week verzorgt, de zogeheten zorgkorting. Wilt u een nauwkeurige berekening van de alimentatie? Neem contact op met onze alimentatie advocaat Haarlem!

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Partneralimentatie

 

In het huidige systeem kan bij echtscheiding of bij einde van het geregistreerd partnerschap een verplichting ontstaan om in het levensonderhoud te voorzien van de ex-partner. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dat langer heeft geduurd dan vijf jaar óf bij een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap waarin een kind is geboren of meerdere kinderen zijn geboren, geldt deze verplichting in beginsel voor twaalf jaar. Bij een kinderloos huwelijk of kinderloos geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar geldt deze verplichting voor de duur van dat huwelijk of dat geregistreerd partnerschap. De alimentatie advocaat Haarlem van KoetzierPoiesz Advocaten staat u graag terzijde.

Roep de hulp van Bolweg Advocaten in voor uw partneralimentatie zaken!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Behoeftigheid en behoefte

Ook bij partneralimentatie geldt dat eerst de behoefte van de alimentatiegerechtigde moet worden vastgesteld, in de meeste gevallen de behoefte van de vrouw. Daarbij moet ook de vraag worden gesteld of de alimentatiegerechtigde zelf in staat is om in het levensonderhoud te voorzien. Kan van de alimentatiegerechtigde verwacht worden dat zij eigen inkomen verwerft? En zo ja, tot welk bedrag is dit mogelijk? Bij het beantwoorden van die vragen spelen meerdere factoren een rol, waaronder de leeftijd en de achtergrond van de alimentatiegerechtigde, maar ook de rolverdeling tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

 

Voor het vaststellen van de behoefte wordt gekeken naar de welstand van partijen tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Voor een grove bepaling van de behoefte kan dan gekeken worden naar het gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van partijen, verminderd met de kosten van kinderen. Dit doet vaak geen recht aan de specifieke omstandigheden van de situatie van partijen en daarom zal meestal maatwerk worden toegepast om de behoefte te kunnen vaststellen. Wij zijn gespecialiseerd in dit maatwerk, met uw alimentatie advocaat Haarlem van KoetzierPoiesz Advocaten.

Draagkracht

Nadat is vastgesteld dat er behoefte bestaat aan partneralimentatie en de hoogte hiervan, moet de draagkracht van de alimentatieplichtige worden berekend. In tegenstelling tot de draagkracht bij kinderalimentatie, wordt hierbij in beginsel wel rekening gehouden met de specifieke lasten van de onderhoudsplichtige.

Beide soorten alimentatie, kinderalimentatie en partneralimentatie, worden dus op een andere manier berekend om tot een juiste uitkomst te komen. Wilt u weten wat u kunt ontvangen aan alimentatie, of juist wat u moet betalen aan alimentatie? KoetzierPoiesz Advocaten zijn dé specialistische alimentatie advocaten in Haarlem en helpt u graag verder!

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Wijziging van omstandigheden

Bij het einde van een relatie, bij echtscheiding of bij het einde van een geregistreerd partnerschap wordt de alimentatie doorgaans vastgesteld. Deze verplichting kan vele jaren doorlopen en daarom is de kans groot dat na verloop van tijd deze alimentatie niet meer voldoet aan de huidige normen.

Dit kan komen omdat een van de partijen meer of juist minder is gaan verdienen, maar het kan gelegen zijn in het feit dat iets is veranderd in de persoonlijke situatie van een van de partijen. Hierbij kunt u denken aan een nieuwe partner, een verhuizing of de komst van een kind.

Vele wijzigingen zijn van invloed op de hoogte van zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Hierdoor is het voor u van belang om u goed in te laten lichten. Bijvoorbeeld door uw alimentatie advocaat Haarlem van KoetzierPoiesz Advocaten.

KoetzierPoiesz Advocaten, de alimentatie advocaten Haarlem

Aangezien een alimentatieverplichting doorgaans meerdere jaren doorloopt, doet u er erg verstandig aan om een specialist in te schakelen om de alimentatie laten berekenen en vaststellen. Een advocaat met ervaring op het gebied van alimentatie en verstand van familierecht is niet alleen in staat om relatief snel de berekening te maken, hij is ook in staat om het beste resultaat voor u eruit te halen. Dit geldt uiteraard voor zowel de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige. De kosten die u kwijt bent aan de advocaat verdient u daarmee terug. Bolweg Advocataten is de specialistische alimentatie advocaat in Haarlem.

 

Voor zowel de gevallen waarbij de alimentatie voor het eerst vastgesteld moet worden als in de gevallen waarin een herberekening van de alimentatie moet plaatsvinden, zit u bij KoetzierPoiesz Advocaten, alimentatie advocaat Haarlem, goed. Op relatief korte termijn kan een inschatting worden gegeven van de alimentatie die u volgens de huidige normen dient te ontvangen of moet betalen. Bij KoetzierPoiesz Advocaten kunt u terecht voor een (proces)advies, voor het treffen van een onderlinge regeling (schikking), maar uiteraard kan ook voor u tot het uiterste geprocedeerd worden. Daarom is het uw alimentatie advocaat Haarlem.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

Roep de hulp in van KoetzierPoiesz Advocaten voor alimentatie

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer informatie over de alimentatie advocaten Haarlem?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94