Amateur executeur

Amateur executeur

Door: Sebastiaan Bolweg

Amateur executeur

Inleiding

In uw testament heeft u de mogelijkheid om een executeur te benoemen. Een executeur heeft, bij aanvaarding van zijn benoeming, de verantwoordelijkheid om uw nalatenschap af te wikkelen. Het voordeel van het benoemen van een executeur is dat één persoon de leiding heeft over het uitvoeren van uw testament, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de medewerking van anderen.

Een executeur kan een van de erfgenamen zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om een professionele derde aan te wijzen, zoals een notaris of een advocaat. De hierna te bespreken uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 november 2018 laat zien dat het vaak verstandig kan zijn om een professionele derde aan te wijzen.

Geen boedelbeschrijving en late opzegging huur

Een executeur heeft de verplichting om een boedelbeschrijving op te maken. Vaak wordt gedacht dat dit alleen een lijst van de inboedel is, maar met een boedelbeschrijving wordt een opsomming van alle goederen én schulden van de nalatenschap bedoeld. U kunt hierbij denken aan goederen zoals een woning, banksaldi, inboedel en een auto en schulden zoals een hypotheekschuld, een persoonlijk krediet en achterstallige huur.

Ook heeft een executeur de verplichting om lopende kosten van de nalatenschap te betalen en indien mogelijk, zo spoedig mogelijk, te beëindigen. Hierbij kunt u denken aan het betalen van de huur van een woning en het opzeggen van de huurovereenkomst.

In de zaak van de bovengenoemde uitspraak was één van de erfgenamen als executeur benoemd, een zogenaamde “amateur executeur”. Deze executeur was op verzoek van een andere erfgenaam echter ontslagen door de kantonrechter, omdat de executeur geen boedelbeschrijving had opgemaakt en pas twaalf maanden na het overlijden van de erflater de huur van de woning had opgezegd.

De andere erfgenaam en de opvolgend executeur vorderen nu bij de rechtbank schadevergoeding wegens het slecht functioneren van de amateur executeur.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt, wellicht verrassend voor u, dat de amateur executeur niet tekortgeschoten is in zijn functioneren. Hoe dat komt? De rechtbank is van mening dat van deze erfgenaam, een privépersoon zonder enige ervaring met het afwikkelen van een nalatenschap, minder mag worden verwacht dan van een professionele executeur. De rechtbank neemt verder in het oordeel mee dat onvoldoende is gebleken dat de amateur executeur door de andere erfgenaam is gewezen op het opzeggen van de huur en dat ook de andere erfgenaam over had kunnen gaan tot het opmaken van een boedelbeschrijving.

De rechtbank is dus niet streng voor de slecht functionerende executeur, ook al heeft hij evident fouten gemaakt en is hij om die reden ontslagen.

Wat vindt u? Wellicht toch maar een professionele executeur aanwijzen in uw testament?

 

Bolweg Advocaten, dé specialisten in erfrecht

Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocaten door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocaten.nl of te bellen naar 023 – 212 34 00.

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.