Benoemd tot executeur? Wat nu?

Benoemd tot executeur? Wat nu?

door: Bärbel Theelen

Benoemd tot executeur? Wat nu?


In een testament is er vaak een persoon benoemd tot executeur. De executeur speelt een belangrijke rol in het erfrecht, want de executeur is de persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Het komt steeds vaker voor dat een erfgenaam in het testament de taak tot executeur aangewezen krijgt, hoewel dit geen vereiste is. Zo kan ook een buitenstaander, zoals een notaris, tot executeur worden benoemd. Wat nu als u erachter komt dat u tot executeur bent benoemd door de erflater?

 

Volgens de wet heeft de executeur twee basistaken:

  • De executeur is verantwoordelijk voor het beheer over de bezittingen van de overledene.
  • De executeur is verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van de overledene.

Pas nadat u de functie van executeur heeft aanvaard, gaan de verantwoordelijkheden gelden. Dit is van groot belang, omdat slechts met een simpele handeling (denkt u hierbij aan het betalen van een rekening) de functie van executeur als aanvaard kan worden beschouwd, zonder dat u dat in de gaten heeft.  Hiermee gaat de aansprakelijkheid gelden, want de executeur is voor de erfbelasting voor het gehele bedrag aansprakelijk. Het is dan ook verstandig om eerst contact te zoeken met een deskundige op het gebied van erfrecht, voordat u zonder ervaring de taak tot executeur aanvaardt.

 

Taken

Over een erfenis moet erfbelasting worden betaald. Naast het betalen van de erfbelasting en overige schulden van de erflater is de executeur ook verantwoordelijk voor het beheer van de nalatenschap. Hieronder valt bijvoorbeeld het maken van een boedelbeschrijving van alle bezittingen (en ook de schulden), het vertegenwoordigen van de erfgenamen, het uitzoeken van de positie van de erfgenamen, zoals het vaststellen of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen, en het regelen van de uitvaart van de erflater. Ook is de executeur verantwoordelijk voor het ontvangen van betalingen die men nog verschuldigd was aan de erflater. Het kan daarnaast voorkomen dat de erflater specifieke taken heeft opgenomen in het testament, waarvoor de executeur verantwoordelijk is (denkt u aan een onderkomen zoeken voor een huisdier). Nadat de executeur deze taken heeft volbracht, dient hij verantwoording af te leggen aan de erfgenamen over de nalatenschap. De erfgenamen moeten alle uitgaven en inkomsten kunnen controleren en de afrekening moet voor de erfgenamen begrijpelijk zijn.

 

            Boedelbeschrijving

Tot de belangrijkste taak van de executeur behoort het opmaken van een inventarisatie van de nalatenschap. Dit wordt een boedelbeschrijving genoemd. Hierin wordt precies beschreven wat de bezittingen en schulden zijn die tot de nalatenschap behoren. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het verstandig om bij het opmaken van de boedelbeschrijving de hulp in te roepen van een boedelnotaris. De boedelnotaris zal de boedelbeschrijving opmaken in een notariële akte. Hierdoor krijgt de boedelbeschrijving een dwingend bewijsrechtelijk karakter en moeten de feiten die zijn opgenomen in de boedelbeschrijving als vaststaand worden aangenomen. Deze feiten kunnen dan ook tegen andere mensen worden tegengeworpen.

 

Problemen met erfgenamen

De executeur kan ook zelf erfgenaam zijn. De executeur heeft als taak de erfgenamen te vertegenwoordigen en de nalatenschap te beheren. De erfgenamen mogen het beheer over de nalatenschap niet voeren. Op deze manier kunnen er conflicten ontstaan tussen de overige erfgenamen en de executeur. Indien de erfgenamen het niet eens zijn met het werk dat de executeur heeft verricht kunnen zij de kantonrechter vragen of de executeur uit zijn taak ontheven kan worden. Over controle op de executeur leest u het artikel: De ‘executeur’? Oh, die regelt het wel!

 

Einde van de taak

De taak van de executeur eindigt zodra de executeur zijn taken heeft volbracht. Hieronder valt ook het moment dat de executeur verantwoording heeft afgelegd aan de erfgenamen over zijn handelen. Op grond van de wet komt de executeur een beloning toe voor het verrichten van zijn taak. Dit is 1 procent van het vermogen van de erflater zoals dat is vastgesteld op zijn sterfdag. De erflater kan echter in zijn testament een ander loon vaststellen of vastleggen dat de executeur geen loon toekomt. Over het loon is de executeur loonbelasting verschuldigd.

 

Mocht u vragen hebben over de taak van executeur of ontstaan er conflicten tijdens het proces, dan doet u er verstandig aan een advocaat te raadplegen.

 

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Legitieme portie

[/one_half_last]