Bijdrage in de studiekosten

Bijdrage in de studiekosten

Bijdrage in de studiekosten

door: Daniela Bates

Uit de wet vloeit voort dat kinderen tot 21 jaar van de ouders een bijdrage krijgen om te voorzien in de kosten van onderhoud/studie. Echter, uit een recente uitspraak (Rechtbank Overijssel 24 juli 2015) blijkt dat kinderen soms ook na hun 21e recht kunnen hebben op een bijdrage. Dit is alleen het geval als er daadwerkelijk behoeftigheid is.

In deze zaak waren de ouders van het kind gescheiden en wilde de 24-jarige dochter van haar moeder een bijdrage in haar studiekosten krijgen. Bij de scheiding was er een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin stond opgenomen dat onder andere studiekosten voor rekening van beide partijen zou komen. In principe zou elke ouder de helft van de kosten betalen, tenzij de omstandigheden op dat moment aanleiding gaven tot een andere verdeling.

De dochter verzocht de rechtbank dat haar moeder een deel van de studiekosten betaalde. Zij voerde aan nog behoeftig te zijn. Door haar dyslexie deed zij langer over haar studie en kon ze moeilijk naast haar studie gaan werken.

De rechtbank overwoog allereerst of er inderdaad sprake was van behoeftigheid. Er is volgens de wet behoeftigheid indien een kind niet beschikt of kan beschikken over de middelen waarover hij in redelijkheid zou moeten kunnen beschikken. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was bij de 24-jarige dochter. Hoewel het begrijpelijk is dat zij een vervolgopleiding heeft gevolgd om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, is er geen sprake van noodzaak waardoor er ook geen sprake is van behoeftigheid.

De dochter beriep echter zich ook op het echtscheidingsconvenant. Het convenant is in principe alleen geldig tussen de partijen die hem hebben gesloten, in dit geval de ouders. Aangezien de dochter geen partij is bij deze overeenkomst, moest de rechter beoordelen of de dochter zich er toch op kon beroepen als derde. Dit beding had duidelijk betrekking op de dochter en daarom kon ze daar een beroep op doen, aldus de rechter.

Het was nu aan de rechter om het beding te waarderen en uit te leggen aan de hand van het Haviltex-criterium. Bij dit criterium is ook van belang wat redelijk en billijk is. De bepaling uit het convenant was niet concreet ten aanzien van de hoeveelheid te volgen opleidingen en ook de termijn waarvoor deze verplichting bleef gelden was onduidelijk. Daarbij oordeelde de rechter dat het niet de bedoeling moet zijn geweest van de ouders dat de dochter voor elke te volgen opleiding een beroep op haar ouders kon doen.

De rechter kwam tot de conclusie dat de moeder niet meer hoefde bij te dragen aan de studiekosten van de dochter.

Concluderend moet dus eerst gekeken worden of een kind na zijn 21e levensjaar nog behoeftig is. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en verder moeten eventuele echtscheidingsconvenanten beoordeeld. Het wordt echter niet snel aangenomen.

Mocht u vragen hebben over echtscheidingsconvenanten of het bijdragen aan de studiekosten van kinderen, dan kunt u vrijblijvend terecht bij uw familierechtadvocaat Haarlem van Bolweg Advocatuur.

Advocaat familierecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat familierecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat familierecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023-8446272 / 06-14995419 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]