Boontje komt om zijn loontje

Boontje komt om zijn loontje

Boontje komt om zijn loontje

door: Bärbel Theelen

Op grond van de wet komt de executeur een loon toe voor de taken die hij verricht. Dit wordt ook wel als terecht ervaren, aangezien de taak van executeur geen lichtzinnige is. Personen die via het testament benoemd zijn tot executeur kunnen dan ook in hun onervarenheid zich een lastige taak op de hals halen. Zie voor de taken die de executeur heeft het artikel: Benoemd tot executeur? Wat nu? Het wordt door velen dan ook als rechtvaardig gezien dat de executeur voor zijn taken een beloning krijgt. Wettelijk gezien is dit 1 procent van de erfenis zoals deze is vastgesteld bij overlijden. Via het testament kan het loon van de executeur echter worden uitgesloten of worden aangevuld.

Arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden

Op 4 oktober 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan omtrent het loon van de executeur. Het ging hier om persoon X die zijn taak als executeur niet naar behoren had uitgevoerd. X was al eerder door de kantonrechter ontslagen als executeur, omdat was gebleken dat hij geen boedelbeschrijving had opgemaakt en geen informatie aan de erfgenamen had verstrekt. Doordat X zijn taak zo inadequaat had uitgevoerd, kwam het geschil omtrent het loon van X uiteindelijk voor het Hof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het testament kwam X het wettelijk loon toe voor zijn taak als executeur. X voerde hierbij aan dat hem het loon toekwam, aangezien er volgens de wet geen eisen waren gesteld aan de wijze van taakvervulling van de executeur. Het Hof oordeelde echter dat X zo tekortgeschoten was in zijn taken, dat hem geen vergoeding toekwam voor de taken die hij had uitgevoerd als executeur. Het feit dat X geen ervaring had als executeur heeft geen verschil gemaakt in het oordeel van het Hof.

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat het loon van de executeur kan worden ingetrokken, indien deze zijn taken niet naar behoren vervult. Zo verliezen zij een deel van de erfenis niet aan een executeur die zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld. Indien de erfgenamen onvoldoende informatie hebben verkregen van de executeur, kan de rechter vaststellen dat de executeur geen recht heeft op loon.

Kortom, wettelijk gezien heeft de executeur recht op loon – indien niet anders is vastgesteld is dit 1 procent van de erfenis. Dit is begrijpelijk, aangezien de executeur een zware taak heeft. Op 4 oktober 2016 is echter door het Hof bepaald dat de executeur geen loon toekomt indien deze zijn taak niet naar behoren heeft vervuld. Het moet hier wel gaan om een onbehoorlijke taakvervulling waarin grove fouten zijn gemaakt. Dit arrest heeft duidelijkheid gecreëerd voor de erfgenamen en beschermd hen tegen een executeur die zijn taken onzorgvuldig heeft uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de taak van executeur en zijn recht op loon, doet u er verstandig aan een deskundige te raadplegen.

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]