de cautio Socini

de cautio Socini

door: Dellali Segbedzi

Voorwaarden verbonden aan het ontvangen van een erfenis: de cautio Socini

In een testament kan een erflater besluiten om meer dan de legitieme portie aan (een van) zijn kinderen na te laten. Een erflater heeft in 1997 in zijn testament opgenomen dat de erfenis aan zijn vier kinderen – Daan, Ruben, Lotte en Sophie – in gelijke delen toekomt. Hij heeft hier wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat de kinderen zich niet verzetten tegen enige bepaling of de uitvoering van het testament. Als dit wel gebeurt, erft dat kind slechts zijn legitieme portie en ontvangt zijn echtgenote het restant. Met deze bepaling in het testament wordt kind dat zich niet bij het testament wil neerleggen ‘gestraft’. Hij ontvangt dan immers niet het volledige erfdeel, maar slechts de legitieme portie. Deze bepaling noemt men een cautio Socini.

De man in dit verhaal komt in 2004 te overlijden. Er ontstaat een geschil met de executeur, waarna Daan en Lotte deze wensen te ontslaan. Dat verzoek wordt door de rechtbank afgewezen. De executeur maakt daarna een document op, dat hij ter goedkeuring aan de erfgenamen voorlegt. Daan en Lotte ontvangen elk hun legitieme portie ( € 387.338,-), Ruben en Sophie elk een kwart van de erfenis (€ 645.562,-) op grond van de verdeling uit het testament. Daan en Lotte zijn het hier niet mee eens en ondertekenen het document niet. Ruben, Sophie en moeder menen dat de uitvoering van het testament door Daan en Lotte wordt tegengegaan. Zij vorderen dan ook een verklaring voor recht dat de cautio Socini is ingegaan en van toepassing is. De rechtbank wijst de vorderingen af, het Hof en daarna de Hoge Raad buigen zich over de vraag of de cautio Socini wettelijk is toegestaan.
De Hoge Raad oordeelt als volgt. Een cautio Socini kan alleen geldig zijn, als de erfgenamen hiermee niet in erfrechtelijke bevoegdheden worden beperkt; de erfgenaam moet zich als erfgenaam kunnen gedragen. Het (willen) ontslaan van de executeur, is een bevoegdheid die de erfgenamen hebben en niet beperkt mag worden met een cautio Socini.
Het stellen van voorwaarden aan het verkrijgen van meer dan de legitieme portie van de erfenis is dus toegestaan, zolang de erfgenaam zich als erfgenaam kan blijven gedragen.

 

Advocaat erfrecht Haarlem
Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]