De ‘executeur’? Oh, die regelt het wel!

Door: mr. Maartje Jansen

De ‘executeur’? Oh, die regelt het wel!
Bij testament kan een erfgenaam of buitenstaander benoemd worden tot zogenoemd ‘executeur’’. In het erfrecht spelen vooral de beheer-executeur en executeur-afwikkelingsbewindvoerder een grote rol. Degene die hiertoe benoemd wordt, kan uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de erfenis. Hoe en op welke maner de erfenis wordt afgewikkeld is weer een andere vraag. Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor en hoe wordt dit getoetst?

Zoals gezegd is de executeur de verantwoordelijke wat betreft de afwikkeling van de nalatenschap. De rechten en plichten van een executeur worden genoemd in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Een executeur neemt alle bezittingen onder zich en heeft hierover het beheer. Als plicht moet de executeur de hele erfenis zo ‘goed mogelijk’ afwikkelen.

De verantwoording legt de executeur af aan alle erfgenamen. Het is denkbaar dat tussen de executeur en de erfgenamen op enig moment wrijving ontstaat. Zo kunnen erfgenamen de executeur wantrouwen en kan het voor de executeur erg vervelend zijn steeds bemoeienis te krijgen.

Is er dan nog enig controle uit te oefenen op de executeur? Uit de jurisprudentie blijkt immers eveneens de vergaande verantwoordelijkheid van de executeur. Naast de rekening- en verantwoordingsverplichting van de executeur kan de notaris echter ook enige controle uitoefenen. Zo zal de notaris bijvoorbeeld controle uit kunnen oefenen op de juistheid van de in de notariële akte op te nemen boedelbeschrijving. Een ander voorbeeld volgt uit een zaak waarbij een landgoed door de executeur verkocht werd om zodoende schulden uit de nalatenschap te kunnen voldoen. Het Hof oordeelde dat de notaris had moeten onderzoeken of tegeldemaking nodig was voor de betaling van nalatenschapsschulden. De notaris gaat in principe af op de informatie die de executeur verstrekt en over de noodzaak van de tegeldemaking, tenzij de notaris gerede twijfel heeft of moet hebben over de juistheid van de informatie. In deze zaak waren er serieuze signalen dat een erfgenaam niet akkoord was met de transactie en wantrouwen had bij het optreden van de executeur. Dit tezamen met het feit dat de erfgenaam niet alleen schuldeiser was van de nalatenschap, maar ook als erfgenaam van de nalatenschap eigenaar was van het landgoed en daardoor een direct belang had bij het al dan niet vervreemden van het landgoed, hadden voor de notaris reden moeten zijn om nader onderzoek te doen naar de noodzakelijkheid.

Uit bovenstaande blijkt dat de afwikkeling van een erfenis niet altijd even soepel verloopt. Lukt het onderling niet om een erfenis af te wikkelen, dan doet men er verstandig aan een advocaat te raadplegen.

 

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]