De legitieme portie

De legitieme portie

door: Laura Freijser

Inleiding

De legitieme portie is het gedeelte van de nalatenschap van een ouder waar het (klein)kind (bijna) altijd recht op heeft, zelfs in geval van onterving. De legitieme portie wordt ook wel het wettelijk erfdeel genoemd. De legitieme portie bestaat slechts uit geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op goederen uit de nalatenschap. Het onterfde kind wordt door de legitieme portie geen erfgenaam van de nalatenschap, maar wordt een legitimaris genoemd.

Omvang

Bij de berekening van de omvang van de legitieme portie wordt niet alleen gekeken naar de waarde van de nagelaten goederen, maar wordt ook rekening gehouden met bepaalde giften die door erflater zijn gedaan toen deze nog in leven was. De legitieme portie wordt berekend over de zogenaamde legitieme massa.

De legitieme massa bestaat uit de daadwerkelijke nalatenschap verminderd met bepaalde schulden, zoals schulden van de erflater, de kosten die zijn gemaakt in verband met de begrafenis of crematie van erflater en de kosten van vereffening van de nalatenschap. De daadwerkelijke nalatenschap wordt vermeerderd met bepaalde giften die de erflater heeft gedaan toen deze nog in leven was.

Erflater zou immers vlak voor overlijden grote giften kunnen doen om te voorkomen dat dit geld naar de legitimarissen gaat. Door de nalatenschap te vermeerderen met deze giften wordt voorkomen dat legitimarissen worden benadeeld. De waarde van een gift wordt overigens bepaald door het moment waarop de gift is gedaan.

Aanspraak maken op een legitieme portie

Als u aanspraak wilt maken op uw legitieme portie, moet u dat doen binnen een door een van de belanghebbenden gestelde redelijke termijn of binnen een periode van vijf jaar na het overlijden van erflater. Hieraan mogen in beginsel geen voorwaarden worden verbonden.

Opeisbaarheid

Legitimarissen hebben niet altijd direct recht op de legitieme portie. Wanneer de wettelijke verdeling van toepassing is, gaat de nalatenschap eerst naar de eventuele echtgenoot. Legitimarissen verkrijgen in dat geval een geldvordering ten laste van de echtgenoot. Als er geen echtgenoot of partner is, is de legitieme portie zes maanden na het overlijden opeisbaar. Sinds 2003 kan de erflater tevens bij testament bepalen dat de legitieme portie van de kinderen pas opeisbaar is na het overlijden van de echtgenoot.

Bolweg Advocatuur

Heeft u vragen over het recht op of de omvang van uw legitieme portie? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Legitieme portie

[/one_half_last]