Deel 2: Het kindsdeel en de stiefouder

Deel 2: Het kindsdeel en de stiefouder

door: Inge van Pelt

Het stiefoudergevaar
Normaal gesproken zullen de kinderen er doorgaans gerust op zijn dat de nalatenschap van de vader aan hen zal toekomen. Stiefoudergevaar dreigt echter op het moment dat de vader hertrouwt of voornemens is om te hertrouwen. Stelt u zich voor dat de casus (uit deel 1 van het blogbericht) dus nog verder gaat. Enkele jaren na het overlijden van de moeder hertrouwt de vader. De kinderen zijn bang dat de nalatenschap van hun moeder (én eventueel de nalatenschap van hun vader indien vader eerder komt te overlijden dan de stiefmoeder) via de stiefmoeder bij de stieffamilie terecht zal komen. Niet alleen maken zij zich zorgen om de gelden, maar ook om de familiestukken die al generaties lang in de familie zijn. De kans bestaat daarnaast dat de vorderingen van de kinderen wegens een gebrek aan baten oninbaar worden. Om deze gevaren in te dammen worden aan de kinderen – alléén in geval van stiefoudergevaar – de zogenoemde wilsrechten toegekend. Door een beroep op deze wilsrechten te doen, krijgen de kinderen een recht op overdracht van de goederen uit de nalatenschap (en de eventueel door het overlijden ontbonden huwelijksgemeenschap) van de overleden ouder. De wet kent een viertal wilsrechten.

Zodra de vader aankondigt met zijn nieuwe partner in het huwelijksbootje te stappen (of met haar een geregistreerd partnerschap aan te gaan), kunnen de kinderen een beroep doen op het eerste wilsrecht. De kinderen kunnen verlangen dat een deel of de hele vordering wordt voldaan door middel van de overdracht van goederen uit de nalatenschap van hun moeder. Omdat de vordering nog steeds niet-opeisbaar is (de vader leeft immers nog) en de vader ingevolge het huidige erfrecht ongestoord moet kunnen voortleven, vindt de overdracht plaats onder voorbehoud van vruchtgebruik.

Als de vader komt de overlijden kunnen de kinderen een beroep doen op het tweede wilsrecht. Doordat de vader is overleden is hun vordering namelijk direct opeisbaar geworden. De kinderen kloppen hiervoor aan bij hun stiefmoeder, mits de vordering niet reeds (gedeeltelijk) is voldaan. Ook kunnen de kinderen een beroep doen op het derde wilsrecht. Doordat de vader is komen te overlijden krijgen de kinderen een niet- opeisbare vordering op de stiefouder, voor wat betreft de erfenis van hun vader. Omdat de stiefmoeder als langstlevende echtgenote ongestoord moet kunnen voortleven, geldt ook hier een vruchtgebruik voor de stiefouder.’ Vruchtgebruik is niet aan de orde als de stiefmoeder hiervan afziet.

Als de stiefmoeder komt te overlijden kunnen de kinderen een beroep doen op het vierde wilsrecht, om zo te voorkomen dat de goederen van de nalatenschap van hun vader naar de erfgenamen van de stiefmoeder gaan. Deze vordering is direct opeisbaar. De kinderen kloppen hiervoor aan bij de erfgenamen van de stiefmoeder, mits de vordering niet reeds (gedeeltelijk) is voldaan.

Wilt u meer weten over wilsrechten? Neem dan contact op met uw erfrechtadvocaat van Bolweg Advocatuur.

Advocaat erfrecht Haarlem
Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023-8446272 / 06-14995418 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]