Deel 2 Omgangsregeling dan wel bezoekregeling hond na beëindiging relatie?

Deel 2 Omgangsregeling dan wel bezoekregeling hond na beëindiging relatie?

door: Inge van Pelt

Kan een omgangsregeling worden opgelegd betreffende een hond?

Nee, een omgangsregeling kan niet worden opgelegd betreffende een hond. Dit omdat het recht op omgang een wederzijds recht is tussen een kind en diens ouders. De wet spreekt niet over ‘een recht van de hond’. Wel is in diverse zaken van vóór 1 januari 2013 verzocht om een zogenaamde gebruiksregeling. Dit was mogelijk, omdat een hond werd beschouwd als een roerende zaak. Men kon in theorie dus afspreken dat de zaak waarvan de één eigenaar was, door de andere persoon mocht worden gebruikt. Een mooi voorbeeld hiervan is de zaak van Rechtbank Arnhem, van 30 juli 2010. Volledigheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat er momenteel enkel jurisprudentie voorhanden is – waarin verzocht werd om een gebruiksregeling – van vóór 1 januari 2013. Naar mijn mening zou ook onder huidig recht verzocht kunnen worden om een gebruiksregeling, daar de regels omtrent zaken nog steeds van toepassing zijn op dieren, zoals uit deel 1 van dit artikel kan worden opgemaakt. Wel vind ik dat een dergelijke gebruiksregeling niet passend was en is, aangezien een levend wezen niet als zaak dient te worden aangemerkt. Bij kinderen toetst een rechter of omgang ‘in het belang van het kind is’. Ondanks het feit dat een hond geen kind is, zou een rechter hierbij naar mijn mening ook moeten kijken of omgang ‘in het belang is van de hond’. In een uitspraak van Rechtbank Limburg van 15 maart 2013, heeft een rechter rekening gehouden met hetgeen in het belang van de hond zou zijn. Anderzijds kan ‘het belang van de hond’ niet helemaal gelijkgeschakeld worden met ‘het belang van een kind’. Een kind is immers nooit een eigendom, een hond is dat wel.

Conclusie

‘Kan er een omgangsregeling worden opgelegd door een rechter met betrekking tot de hond, net zoals die kan worden opgelegd met betrekking tot kinderen?, betrof de door mij gestelde vraag. Het antwoord – kortgezegd – is dus dat een omgangsregeling niet geldt met betrekking tot de hond, althans niet zoals dat geldt voor kinderen. Wel zou in theorie een gebruiksregeling tot de mogelijkheden behoren, wanneer men aan kan tonen eigenaar te zijn van de hond. Indien u onenigheid met betrekking tot de hond wilt voorkomen, is het raadzaam duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over bovenstaande problematiek dan kunt u altijd terecht bij uw familierechtadvocaat van Bolweg Advocatuur voor een vrijblijvend advies.

 

 

Advocaat familierecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat familierecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat familierecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]