Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

door: Inge van Pelt

Inleiding
Een persoon die een erfenis ontvangt wordt een erfgenaam genoemd. U kunt erfgenaam zijn op grond van de wet óf doordat iemand u als erfgenaam heeft aangewezen in diens testament. De persoon die komt te overlijden en waarvan u erfgenaam bent, wordt de erflater genoemd. Het zijn van erfgenaam kan grote gevolgen voor u hebben, welke zowel positief als negatief kunnen zijn. Wellicht bestaat de erfenis voor het overgrote deel uit schulden! Gaat u de erfenis (ook wel: de nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Aanvaarden of verwerpen?
De erfgenaam kan zelf bepalen of hij/zij wil erven. De wet geeft aan dat u een erfenis kunt aanvaarden of verwerpen. Het aanvaarden kent ‘twee smaken’: het zuiver aanvaarden en het beneficiair aanvaarden. De wet kent dus in totaal drie vormen, welke zijn verduidelijkt in onderstaand schema.

afbeelding schema

  1. Zuiver aanvaarden betekent dat u de erfenis aanvaardt, zonder dat u daarbij een voorbehoud maakt. U erft dan alle bezittingen, maar ook alle schulden. In geval van een negatieve nalatenschap, kunnen schuldeisers zelfs bij u aankloppen voor verhaal. Uw eigen vermogen kan hiermee dus worden aangetast. Indien u zeker weet dat de nalatenschap positief is, dan kunt u de erfenis zuiver aanvaarden.

U kunt een verklaring van zuivere aanvaarding ondertekenen bij de griffie van de rechtbank, maar ook uit uw gedragingen of verklaringen kan blijken dat u zuiver hebt aanvaard. Indien u bijvoorbeeld met de bankpas van de erflater betalingen doet, wordt dit gezien als een zuivere aanvaarding. Ook indien u besluit alvast de woning van de erflater op te ruimen, kunt u de erfenis zuiver aanvaard hebben. Dit zijn slechts een tweetal voorbeelden. Wilt u direct meer informatie hierover voordat u wellicht onbewust de erfenis al zuiver hebt aanvaard? Dan bent u bij Bolweg Advocatuur aan het juiste adres.

Denk goed na over uw keuze, eenmaal zuiver aanvaard betekent dat u ook werkelijk aan de erfenis ‘vast zit’. De keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het moment van het openvallen van de nalatenschap.

  1. Beneficiair aanvaarden betekent dat u de erfenis aanvaardt, maar u maakt wel een voorbehoud. Als u niet zeker weet of de nalatenschap positief is, kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Als er schulden blijken te zijn die niet uit de erfenis kunnen worden voldaan, hoeft u niet uw eigen vermogen aan te wenden om de schulden uit de nalatenschap te voldoen. Schuldeisers kunnen hun vorderingen in beginsel alleen verhalen op de bezittingen (goederen en/of geld) uit de erfenis. Minderjarige kinderen hebben geen keuze uit de drie vormen, zij dienen altijd een erfenis beneficiair te aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden doet u middels het ondertekenen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank.

  1. Verwerpen betekent dat u de erfenis weigert. Indien u zeker weet dat de erfenis negatief is, dan kunt u de erfenis verwerpen. Ook kunt u uiteraard andere redenen hebben om de erfenis te verwerpen. U krijgt dan helemaal niets meer uit de erfenis, zelfs goederen die van generatie op generatie over zijn gegaan komen niet in uw bezit.

Ook het verwerpen doet u middels het ondertekenen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank.

Geen keuze kunnen maken?
Indien u geen keuze maakt tussen de drie genoemde vormen, kan de kantonrechter u een termijn stellen op verzoek van een belanghebbende. Na het verlopen van de termijn en het uitblijven van een keuze, wordt u geacht de nalatenschap zuiver hebben te aanvaard. Indien u geen keuze maakt, maar uw mede-erfgena(a)m(e) maakt de keuze voor beneficiaire aanvaarding en u bent daarvan op de hoogte, geldt dat u beneficiair hebt aanvaard. Dit laatste is enkel anders indien u binnen drie maanden nadat u van de beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen, alsnog kiest voor zuivere aanvaarding of verwerping.

Is er een ‘beste’ keuze?
Beneficiair aanvaarden lijkt de ‘beste’ vorm, aangezien u alleen de bezittingen aanvaardt en niet de schulden. Beneficiair aanvaarden kan echter gevolgen hebben voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Indien u echter niet zeker weet of een nalatenschap schulden bevat, is beneficiair aanvaarden wel de meest verstandige keuze.

Erfrecht advocaat

Hebt u vragen over rechten en verplichtingen uit het erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat

[/one_half_last]