En de erfenis gaat naar …

En de erfenis gaat naar …

En de erfenis gaat naar … Testament nietig?

[three_fourth] U kent vast de Amerikaanse films waarin het achterneefje van de zeer rijke oom van de ene op de andere dag als enige erfgenaam is benoemd door zijn oom en zodoende de erfenis van enkele miljoenen erft. De andere familieleden, die niet in het testament zijn genoemd, kunnen dit meestal niet heel erg waarderen en stellen vervolgens alles op alles om deze erfstelling ongedaan te maken en zelf met de erfenis ervan door te gaan. Ieder familielid huurt een erfrecht advocaat in en het juridisch gevecht kan beginnen. “De erflater wist niet meer wat hij deed, hij is beïnvloed door het achterneefje en hij wilde eigenlijk juist dat wij zijn erfenis zouden verkrijgen” zijn vervolgens de kreten die voorbijkomen in de rechtszaal.
Deze verhalen in Amerikaanse films zijn echter ook in de werkelijkheid te vinden en ook in Nederland. Misschien kent u het verhaal over de overleden miljonair Arend Broekhuis, die in zijn laatste (en dus bepalende) testament vast liet leggen dat zijn volledige erfenis van 26 miljoen euro naar twee goede doelen moest gaan en helemaal niets naar zijn vrouw (los van eventueel vruchtgebruik) en stiefkinderen. Zie ook: Arend Broekhuis – AD

 

De ene keer is het terecht dat de familieleden, die niets ontvangen uit de erfenis en menen op iets recht te hebben, de kwestie voorleggen aan de rechter. De andere keer is het onterecht dat dit gedaan wordt, al kan men zich de woede en frustratie voorstellen bij deze familieleden.

 

Hoge Raad 13 februari 2015
Ons hoogste rechtscollege heeft zich onlangs weer gebogen over een zaak waarbij door een familielid (hierna te noemen: “eiseres”) onder meer werd gesteld dat het testament van erflater nietig is omdat het onder invloed van een geestelijke stoornis zou zijn opgemaakt. Eiseres kon door dit testament geen aanspraak meer maken op de erfenis. Door deze geestelijke stoornis, erflater is als kleuter een ongeval overkomen waardoor hij blijvend verstandelijk beperkt is geworden, is hij niet in staat geweest zijn wil te bepalen, aldus eiseres.

De rechtbank en het hof hebben de vordering van eiseres afgewezen. Volgens het hof mogen niet snel bijzondere omstandigheden worden aangenomen die een inbreuk op de testeervrijheid rechtvaardigen. Het feit dat een verstandelijke beperking of geestelijke stoornis bij erflater aanwezig was is daarvoor niet voldoende. Volgens het hof moet er meer aan de hand zijn.
Eiseres heeft vervolgens verklaringen van de huisarts van erflater, van een specialist ouderengeneeskunde en van een psycholoog in het geding gebracht om het hof ervan te overtuigen dat erflater wilsonbekwaam was tijdens het opstellen van het testament. Daarnaast heeft eiseres aangeboden om de notaris voor wie het testament is gepasseerd en diens betrokken kantoorgenoot, de eerdergenoemde huisarts en de specialist ouderengeneeskunde, te laten horen als getuigen.
Bij het hof mag dit allemaal niet baten, want het hof oordeelt dat zelfs als deze blijvende geestelijke stoornis kan worden vastgesteld, dit niet vervolgens betekent dat erflater niet of onvoldoende in staat was om zijn wil te bepalen ten aanzien van zijn erfenis. Aan de bewijslevering in de vorm van het horen van getuigen wordt dan niet toegekomen, aldus het hof.
De Hoge Raad gaat hier niet in mee en vernietigt het arrest van het hof. Het oordeel van het hof om het aanbod om de notaris en zijn kantoorgenoot, de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde als getuigen te horen, af te wijzen, vindt de Hoge Raad onbegrijpelijk, dan wel onvoldoende gemotiveerd. Juist het horen van deze getuigen is bedoeld om te beoordelen of getwijfeld kon worden aan het vermogen van erflater om zijn wil ten aanzien van zijn erfenis te bepalen ondanks zijn geestelijke stoornis, aldus de Hoge Raad.

De zaak is verwezen naar een ander hof, die vervolgens de zaak opnieuw moet doen, met inachtneming van de beslissing van de Hoge Raad. Wordt vervolgd!

Advocaat erfrecht Haarlem

Wordt een testament aangevochten of wenst u zelf een testament te betwisten?  Bolweg Advocatuur kan u hierover voorlichten en desnoods u bijstaan in een procedure.

[/three_fourth][one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand bij een erfenis contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat erfrecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]