Erfbelasting

Erfbelasting

Erfbelasting

door: Laura Freijser

Inleiding

Wanneer u erfgenaam bent en gelden en/of goederen uit de nalatenschap ontvangt, dient u hierover in beginsel erfbelasting te betalen. In dit artikel wordt uiteen gezet in welke gevallen er erfbelasting moet worden betaald en op welke wijze het te betalen bedrag wordt vastgesteld. Tot slot komen de van erfbelasting vrijgestelde bedragen ter sprake.

Hoogte erfbelasting

Hoeveel erfbelasting men dient te betalen, hangt af van de relatie tussen de erflater en de erfgenaam en de waarde van de nalatenschap.

Relatie erflater en erfgenaam

Wat betreft de relatie tussen de erflater en erfgenaam wordt onderscheid gemaakt tussen i) de partner en de (pleeg)kinderen van erflater, ii) de kleinkinderen en verdere afstammelingen van de erflater en iii) de overige erfgenamen.

Waarde van de nalatenschap

De waarde van de nalatenschap wordt bepaald door de schulden van de erflater in mindering te brengen op de bezittingen van de erflater. Bij het bepalen van de waarde van de bezittingen van de erflater mogen in een bepaalde gevallen bedragen worden afgetrokken of opgeteld bij de waarde. Zo mogen de kosten voor de begrafenis of crematie van de erflater worden afgetrokken van de waarde van de bezittingen. De waarde van goederen uit de nalatenschap, wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde waarde in het economische verkeer, ook wel de marktwaarde genoemd. Wanneer u niet zeker bent van de waarde van een goed, kunt u dit ook laten taxeren. Naast gelden en goederen kan een nalatenschap echter ook bestaan uit een woning, effecten, een onderneming of een periodieke uitkering. Voor deze specifieke situaties gelden specifieke regels.

Wat betreft de waarde van de nalatenschap wordt onderscheid gemaakt tussen nalatenschappen met een waarde tot 121.296 euro en nalatenschappen met een waarde van 121.297 euro of hoger.

Tarieven

Bij nalatenschappen met een waarde tot 121.296 euro betalen partners en (pleeg)kinderen 10% erfbelasting, kleinkinderen en verdere afstammelingen 18% erfbelasting en de overige erfgenamen 30% erfbelasting.

Bij nalatenschappen met een waarde van 121.297 euro of hoger betalen partners en (pleeg)kinderen 20%, kleinkinderen en verdere afstammelingen 36% en de overige erfgenamen 30% erfbelasting.

Vrijstellingen

Over een wettelijk bepaald bedrag hoeven erfgenamen echter geen erfbelasting te betalen. Hoe hoog dit van erfbelasting vrijgestelde bedrag is, hangt af van de relatie tussen de erflater en de erfgenaam. U betaalt derhalve slechts erfbelasting wanneer de waarde van de nalatenschap hoger is dan de vrijstelling. In 2016 zijn onderstaande bedragen vrijgesteld van erfbelasting.

 

Relatie tussen erflater en erfgenaam Vrijgesteld bedrag
Partner €              636.180,00
Kind of kleinkind €                 20.148,00
Ouder €                 46.715,00
Kind met handicap €                 60.439,00
Overige erfgenamen €                   2.122,00

 

Conclusie

Wanneer u als erfgenaam gelden of goederen uit een nalatenschap ontvangt, dient u hierover in beginsel erfbelasting te betalen. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de relatie tussen erflater en erfgenaam en de waarde van de nalatenschap. De erfbelasting is echter pas verschuldigd wanneer de waarde van de nalatenschap hoger is dan het van erfbelasting vrijgestelde bedrag.

Bolweg Advocatuur

Voorkom dat u teveel erfbelasting betaalt en neem contact op met Bolweg Advocatuur.

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]