Erfgenamen gebonden aan overeenkomsten erflater

Erfgenamen gebonden aan overeenkomsten erflater

Mensen sluiten dagelijks overeenkomsten met elkaar. Hebt u vandaag brood bij de bakker gehaald? Dan hebt u een mondelinge koopovereenkomst gesloten, waarbij u tegen een prestatie (de betaling van een geldbedrag) een product (het brood) hebt afgenomen. Maar u kunt ook denken aan de arbeidsovereenkomst die u hebt gesloten met uw werkgever, waarbij u hebt afgesproken dat u tegen een bepaalde vergoeding werkzaamheden verricht voor de werkgever.

Wat gebeurt er nu met die overeenkomsten als u overlijdt? Overlijden is namelijk nog steeds onvermijdelijk. Afhankelijk van het soort overeenkomst wordt de overeenkomst door uw overlijden ontbonden. U kunt dan weer denken aan die arbeidsovereenkomst, waarvan de wetgever heeft bepaald dat die wordt ontbonden bij overlijden.

Vandaag wil ik met u alleen de overeenkomsten bespreken die niet worden ontbonden bij overlijden aan de hand van een oud arrest van de Hoge Raad en wil ik de vraag beantwoorden in hoeverre erfgenamen gebonden kunnen zijn aan overeenkomsten van de erflater.

Erven Gaasbeek (Hoge Raad 23 juni 1989)

In deze zaak had vader vlak voor zijn overlijden aan zijn zoon een boerderij verpacht. In de pachtovereenkomst was bovendien een koopoptie opgenomen, die na het overlijden van vader uitgeoefend moest worden. Vader was alleen overgegaan tot deze pachtovereenkomst terwijl hij zelf niet volledig rechthebbende was van de boerderij, maar slechts voor een gedeelte. Hij was dus eigenlijk niet bevoegd om die overeenkomst aan te gaan.

Na het overlijden van vader ontstaan dan ook de nodige problemen tussen de erfgenamen die van de koopoptie gebruik willen maken en de andere gerechtigden van de boerderij die het gebouw met stuk grond aan de hoogste bieder willen verkopen. De Hoge Raad moest onder meer oordelen over de vraag of de erfgenamen gebonden waren aan de overeenkomst die vader had gesloten, hoewel overduidelijk was dat vader deze overeenkomst tijdens zijn leven niet kon uitvoeren zonder medewerking van de andere deelgerechtigden.

De Hoge Raad neemt als algemeen uitgangspunt dat erfgenamen als rechtsopvolgers onder algemene titel in beginsel gebonden zijn aan de overeenkomsten die door erflater zijn aangegaan en dat zij ook gehouden zijn aan die overeenkomsten. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook voor overeenkomsten die erflater zelf tijdens zijn leven niet kon nakomen of leveren. Dit staat echter aan persoonlijke gebondenheid van de erfgenamen en hun verplichting tot nakoming, of indien niet kan worden nagekomen, hun verplichting tot schadevergoeding niet in de weg, aldus de Hoge Raad.

Het zijn van erfgenaam kan dus op deze manier vergaande consequenties hebben. De zogeheten rechtsopvolging onder algemene titel strekt heel ver. Het arrest van de Hoge Raad is nog steeds de standaard op dit punt.

Erfrecht advocaat Haarlem

Hebt u vragen over rechten en verplichtingen uit het erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]