Niemand wil (te veel) belasting betalen

Niemand wil (te veel) belasting betalen

Niemand wil te veel belasting betalen, toch? Inkomstenbelasting is wellicht nog te rechtvaardigen, maar belasting over gelden waarover doorgaans reeds op een eerder moment belasting is geheven (vermogensbelasting en erfrechtbelasting) is al wat moeilijker te verkopen. Ik probeer hier trouwens niet een politieke discussie aan te gaan.

In het erfrecht komt de fiscale wetgeving ook regelmatig om de hoek kijken. Het zal u niet verbazen dat iedere verkrijger uit een erfenis probeert zo min mogelijk belasting te betalen over zijn of haar deel uit de erfenis. Als u hier klikt, kunt u wat meer lezen over de erfrechtbelasting en de schenkingsbelasting.

Vrijstellingen

Voor de erfrechtbelasting zijn met name de vrijstellingen interessant. Afhankelijk van de relatie tot de erflater geniet de verkrijger een vrijstelling, een bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Voor het restant boven de vrijstelling moet vervolgens wel belasting worden betaald, maar dit bedrag aan belasting is ook weer afhankelijk van de relatie tot de erflater.

Rechtbank Gelderland 24 maart 2015

In de zaak van de bovengenoemde uitspraak was een verkrijger van een erfenis ook op zoek naar een zo’n gunstig mogelijke vrijstelling. Zij was het enig kind van haar in 2013 overleden moeder, een moeder die bij haar en haar echtgenoot woonde. Haar moeder was ongehuwd weduwe ten tijde van haar overlijden.

Naar aanleiding van het overlijden van haar moeder, heeft eiseres in deze zaak het volledige vermogen van haar moeder geërfd. De Belastingdienst heeft bepaald dat zij hierover erfrechtbelasting moet betalen, maar daarmee is eiseres het niet eens. Volgens haar moet zij namelijk volgens de geldende fiscale wetgeving aangemerkt worden als “partner” van haar moeder, waardoor zij een vrijstelling geniet van € 616.880,– (2013).

Het is mogelijk volgens de fiscale wetgeving dat twee ongehuwde personen als partner worden aangemerkt. Dan moet onder meer aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

– beiden meerderjarig zijn;
– op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland;
– ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben;
– geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en
– niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.

Naast deze bovengenoemde voorwaarden staat uitdrukkelijk vermeld dat een persoon slechts op enig moment één partner kan hebben.

Conclusie

De rechtbank oordeelt dat de vrouw niet in fiscale zin aangemerkt kan worden als partner van haar overleden moeder en zij geniet dus niet de vrijstelling. Primair komt dit volgens de rechtbank omdat de vrouw getrouwd is en daarom al een partner heeft. Over en uit.

Helaas geldt dus voor haar niet de hoge vrijstelling en moet ze “gewoon” erfrechtbelasting betalen.

Erfrecht advocaat Haarlem

Wilt u meer weten over erfrechtbelasting of over schenkingsbelasting? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]