Na drie weken radiostilte…

Na drie weken radiostilte…

De praktijk

Na drie weken radiostilte (in verband met vakantie) wacht u natuurlijk met smart op een bericht van mij. Niet getreurd, want u wordt vandaag beloond voor uw wachten (althans dat hoop ik).

Ik heb namelijk even goed nagedacht over wat u als lezer van mijn blog wellicht interessant vindt. Hoogstwaarschijnlijk is dat niet een ingewikkeld juridisch epistel, maar eerder een combinatie van het juridische met voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Nu kan de praktijk heel boeiend zijn, maar u moet als lezer en als potentieel rechtzoekende uiteraard wel op de hoogte blijven van alle juridische ins en outs op het gebied van erfrecht en familierecht.

In de toekomst zult u dan ook op mijn blog zowel berichten kunnen lezen over interessante rechtspraak als over voorbeelden uit mijn eigen praktijk of een combinatie hiervan.

Erkenning

De week na de vakantie is altijd een drukke week, omdat tijdens een vakantie niet al het werk kan worden voortgezet. Deze week is om een andere reden wel bijzonder te noemen omdat drie nieuwe zaken zich aandienden met als hoofdthema “erkenning”. Daarmee bedoel ik de erkenning van een kind.

Geheel toevallig speelt in deze week bij drie cliënten de erkenning van een kind een grote rol en deze drie mensen hebben mij verzocht te adviseren in hun zaak. Erkenning speelt zowel in het familierecht als in het erfrecht een grote rol.

Maar wat is erkenning eigenlijk? Erkenning betekent dat een man vrijwillig een verklaring aflegt waarbij hij aangeeft vader van het kind te zijn (dit kan de biologische vader zijn, maar dat hoeft niet), waardoor hij voor de wet wordt gezien als (juridisch) vader van het kind. De voorwaarden voor een erkenning laat ik nu even buiten beschouwing.

Gevolgen erkenning

De erkenning van een kind roept allerlei rechten en plichten in het leven, waar niet altijd even goed over nagedacht is. Zo treedt bijvoorbeeld het wettelijk erfrecht in werking, waarbij het kind erfgenaam wordt van de vader en de vader erfgenaam van het kind (indien het kind geen partner heeft in erfrechtelijke zin en zelf geen kinderen heeft). Een ander voorbeeld is dat een onderhoudsverplichting kan ontstaan voor de vader richting het kind (kinderalimentatie).

De zaken

De drie cliënten van deze week worden ieder op hun eigen manier geconfronteerd met erkenning en de mogelijke gevolgen hiervan.

In een van de zaken heeft een man, niet zijnde de biologische vader, de kinderen van zijn toenmalige partner erkend. Hij wordt nu geconfronteerd met een verzoek tot een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Hij vraagt zich nu af of de erkenning kan worden vernietigd.

In een andere zaak verzoekt een man aan zijn ex-partner om omgang met zijn biologisch kind, maar tegelijkertijd wordt hij verzocht kinderalimentatie te betalen, niet alleen voor zijn biologisch kind, maar ook voor het kind dat hij bij zijn ex-partner erkend heeft en waarvan een andere man de biologische vader is. Hoe kan dit opgelost worden?

De laatste zaak van deze week betreft het verzoek van een vrouw om de erkenning van haar kind door de biologische vader af te dwingen. Dit heet dan officieel niet erkenning (erkenning is namelijk vrijwillig), maar wordt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd. De gevolgen hiervan zijn echter hetzelfde als bij erkenning. Waarmee zijn de belangen van de vrouw (en het kind) nu het beste gediend?

Vervolg

De bovengenoemde zaken zijn erg verwant aan elkaar en zijn bovendien interessant voor mij als advocaat, maar iedere cliënt heeft weer een ander belang bij de erkenning en de gevolgen hiervan. Dit vraagt in iedere zaak om een andere benadering en dat maakt het vak ook zo leuk. Hoe het gaat aflopen? Dat kan ik u nu nog niet vertellen, maar dat volgt wellicht op een later moment.

Erfrecht advocaat

Wilt u meer weten over erfrecht en over erkenning? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]