Het recht op inzage als legitimaris (leg ik uit hoor!)

Het recht op inzage als legitimaris (leg ik uit hoor!)

Geen erfgenaam, maar wel legitimaris?

Hopende dat u niet al bij het lezen van het begrip legitimaris mijn bericht hebt gelaten voor wat het is, zal ik u als trouwe lezer van mijn blog allereerst uitleggen wie en wat een legitimaris is. Gelukkig geeft de wet zelf al een definitie van legitimaris (overigens niet te verwarren met legataris, maar dat wist u al), namelijk:

Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn.”

Wat u voor nu moet onthouden is dat legitimarissen afstammelingen van de erflater zijn, bijvoorbeeld zijn kinderen of kleinkinderen maar niet zijn ouders.

Onterfd

Kinderen kunnen onterfd worden door hun ouders, waardoor zij niet meer gezien worden als erfgenaam. Wel behouden zij de mogelijkheid om een beroep te doen op hun legitieme portie (met een waarde van de helft van hun wettelijk erfdeel), ongeacht de inhoud van het testament. Deze kinderen behouden dan de status als legitimaris.

Gerechtshof Arnhem 18 oktober 2011

In een niet al te recente uitspraak van het hof in Arnhem ging het om de rechten van een legitimaris die geen erfgenaam was. Deze legitimaris is een kleindochter van de erflaatster, die op 28 september 2007 is overleden. De erflaatster had twee zoons en een dochter die al voor haar overleden was. De kleindochter is een dochter van deze vooroverleden dochter van erflaatster. In haar testament had erflaatster bepaald dat alleen haar twee zoons (dus de ooms van de kleindochter) als erfgenamen worden aangewezen, met uitsluiting van de kleindochter als erfgenaam. Bij plaatsvervulling (van haar moeder) heeft de kleindochter echter een beroep gedaan op de legitieme portie.

De kleindochter wil deze legitieme portie kunnen berekenen en vraagt daarom aan haar twee ooms volledige inzage in alle bezittingen en schulden van haar grootmoeder. De ooms weigeren dit en blijven dit weigeren tijdens de procedure.

Het recht op inzage

Gelukkig voor de kleindochter heeft de wet een mooie regeling getroffen voor legitimarissen die geen erfgenaam zijn, maar wel hun legitieme portie willen berekenen. Een legitimaris kan namelijk tegenover de erfgenamen, in deze zaak de ooms, aanspraak maken op inzage in de benodigde stukken en aanspraak maken op afschriften van alle bescheiden die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie. De erfgenamen kunnen zelfs gedwongen worden de boedelbeschrijving onder ede te bevestigen.

Het hof oordeelt dan ook in deze zaak dat de ooms van de kleindochter volledige inzage moeten verstrekken in de goederen en schulden van erflaatster alsmede een opgave van alle schenkingen die door erflaatster zijn gedaan. Nu hoop ik dat het voor de kleindochter uiteindelijk ook iets heeft opgeleverd.

Erfrecht advocaat Haarlem

Hebt u vragen over de legitieme portie of bent u zelf legitimaris? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]