Wat is er met het geld van vader gebeurd!?

Wat is er met het geld van vader gebeurd!?

Rekening en verantwoording

Niet zelden komt het voor dat een kind tegen het einde van het leven van zijn ouder(s) zowel de dagelijkse zorg als de financiën waarneemt van zijn hulpbehoevende familielid. Men wil graag de ouder blijven ondersteunen en zo lang mogelijk voor die persoon er zijn.

In die periode van zorg kan het voorkomen dat de band tussen ouder en kind groeit en dat de ouder het kind stimuleert om van het geld van de ouder ook voor zichzelf “eens leuke dingen te doen of te kopen”. Uiteraard is dit allemaal heel begrijpelijk, maar het kan soms tot wantrouwen leiden bij de andere kinderen. Zeker indien de (financiële) zorg uiteindelijk meerdere jaren duurt, kan bij het onvermijdelijke overlijden van de ouder het gedoe pas echt beginnen. De zaak die ik vandaag zal bespreken gaat over deze materie en kan in iedere familie voorkomen (gelooft u mij maar, in mijn praktijk is de hele bevolking vertegenwoordigd).

Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2015

De bovengenoemde uitspraak gaat in de kern over het afleggen van rekening en verantwoording. Volgens vaste rechtspraak kan deze verplichting bestaan indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan, waaruit volgt dat de een jegens de ander verplicht is verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. In de rechtspraak is verder ontwikkeld dat de volgende omstandigheden een rol kunnen spelen bij het vaststellen van zo’n rechtshouding (voor zover dit niet uit de wet of uit een rechtshandeling al volgt):

– de redenen waarom het beheer is gevoerd;

– de verhouding die bestond tussen degene die het beheer voerde en de rechthebbende;

– hetgeen in de relatie tussen partijen of soortgelijke gevallen gebruikelijk is of was;

– de mate waarin degene die het beheer voerde, zelfstandig kon en mocht handelen;

– de mate waarin de rechthebbende in staat is geweest de handelingen van degene die het beheer voerde te overzien en voor zijn belangen op te komen.

De betrokken personen

In de zaak had een van de kinderen de laatste jaren van het leven van zijn vader het financieel beheer gedaan. De andere twee kinderen vorderen in de procedure dat dit kind rekening en verantwoording aflegt over dit beheer. Het kind heeft vanaf het overlijden van moeder in 2002 tot aan de onderbewindstelling van de goederen van vader in 2008 beschikt over een bancaire volmacht. Hij was dus gemachtigd om van alle rekeningen van vader betalingen en uitgaven te doen.

De rechtbank gaat vervolgens de bovengenoemde omstandigheden af om te beoordelen of rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan de andere kinderen. De rechtbank stelt dat het om een familierelatie gaat en om handelingen die zijn verricht ten behoeve van de bejaarde vader van partijen. Het beherende kind speelde hierbij een centrale rol en mocht zelfstandig handelingen verrichten van vader. Daaruit kan volgens de rechtbank worden afgeleid dat de uitgaven en geldopnames door het beherende kind de goedkeuring van vader hadden en dat om die reden in beginsel (altijd leuk) geen rekening en verantwoording kan worden afgedwongen.

Maar….

De rechtbank ziet echter ook dat in 2003 of 2005 dementie is vastgesteld bij vader en dat geconcludeerd kan worden dat vader vanaf het begin van het beheer door het kind niet in staat is geweest de handelingen van het kind te overzien en voor zijn belangen op te komen. Onder die omstandigheden vindt de rechtbank dat het beherende kind openheid van zaken moet geven en rekening en verantwoording moet afleggen over de gedane uitgaven. De rechtbank beperkt de rekening en verantwoording alleen wel tot de financiële handelingen die niet binnen het normale uitgavenpatroon vallen.

Bent u nu ook zo benieuwd naar die bijzondere uitgaven? Wellicht wordt het vervolg op de zaak nog een keer gepubliceerd.

Erfrecht advocaat Haarlem

Wilt u meer weten over erfrecht, specifiek over het afleggen van rekening en verantwoording? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]