Is een bankopname door de gevolmachtigde een schenking?

Is een bankopname door de gevolmachtigde een schenking?

De inbrengverplichting van een schenking

In het oude erfrecht, vóór 2003, was bepaald dat een schenking die tijdens het leven van de erflater is gedaan verplicht moest worden ingebracht door de ontvanger van die schenking in de nalatenschap van de erflater, tenzij in een testament of anderszins bij de schenking was bepaald dat deze vrijgesteld is van de inbrengverplichting. In het huidige erfrecht is het omgedraaid, de schenking moet niet worden ingebracht, tenzij de erflater dit in het testament of bij de schenking zelf zo heeft bepaald dat dit wel moet gebeuren.

In het overgangsrecht tussen het oude en nieuwe erfrecht is bepaald dat, bij een overlijden na inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht, maar de handelingen zelf (de vermeende schenkingen) vóór inwerkingtreding zijn gedaan, het oude erfrecht van toepassing is.

Gerechtshof Den Bosch op 21 april 2015

De zaak die ik met u vandaag bespreek ziet op de bovengenoemde situatie. Erflaatster is overleden op 28 februari 2003 en de handelingen (in casu onder meer bankopnames) zijn verricht tussen 7 april 1999 en 24 november 2000. Het oude erfrecht is derhalve van toepassing op deze handelingen. Wat is er verder aan de hand?

Erflaatster heeft meerdere kinderen als erfgenamen achtergelaten. Twee kinderen woonden op het moment van haar overlijden bij haar thuis en voerden een gezamenlijke huishouding met haar. Erflaatster had deze twee kinderen gevolmachtigd om opnames te doen van haar bankrekening. In de bovengenoemde periode vóór het overlijden van erflaatster hebben deze kinderen dan ook een bedrag van        € 43.041,– opgenomen.

Een deel van de andere kinderen van erflaatster (zij had totaal tien kinderen) vorderen in de procedure dat de twee gevolmachtigde kinderen deze bedragen inbrengen in de nalatenschap van erflaatster, waardoor uiteraard hun eigen erfdeel groter wordt. Deze kinderen stellen dat de opnames van de bankrekening gezien kunnen worden als materiële schenking en dat op grond van het oude erfrecht de inbrengverplichting van toepassing is. Het moet dan gaan om een bevoordeling uit vrijgevigheid door erflaatster en daarvan is volgens deze erfgenamen sprake.

Het hof in Den Bosch oordeelt echter dat geen sprake is van een materiële schenking en dat er dus geen inbrengverplichting geldt. Volgens het hof is het enkele feit dat een volmacht is afgegeven onvoldoende om aan te nemen dat erflaatster de gevolmachtigde wilde verrijken. Een volmacht kan worden verleend zonder schenkingsbedoeling. Specifiek geldt dat voor de onderhavige zaak, waarin sprake is van een familierelatie en een gezamenlijke huishouding. Daarbij is niet uit te sluiten dat de volmacht is verleend om het aandeel van erflaatster in de kosten van die huishouding te voldoen. Zelfs indien de gevolmachtigden het geld zelf hebben gebruikt, is niet uit te sluiten dat erflaatster hen betaalde voor verleende en nog te verlenen zorg of dat erflaatster aan een natuurlijke verbintenis wilde voldoen, aldus het hof. Geen schenking en dus geen inbrengverplichting.

Erfrecht advocaat Haarlem

Het nieuwe erfrecht voorkomt wellicht problemen rondom de inbrengverplichting. Erfgenamen worden niet zo snel meer geconfronteerd met een mogelijke inbrengverplichting, maar het kan natuurlijk nog steeds.

Hebt u vragen over een schenking of andere erfrechtelijke kwesties? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]