Vergeet uw handtekening niet

Vergeet uw handtekening niet

De nietigheid en vernietigbaarheid van een testament

Laat ik beginnen met uitleggen wat het verschil is tussen nietigheid en vernietigbaarheid. Nietigheid houdt in dat een rechtshandeling (bijvoorbeeld het opstellen van een testament) nooit het beoogde gevolg heeft gehad omdat aan een bepaalde vereiste voor die rechtshandeling niet is voldaan. Bij vernietigbaarheid heeft een rechtshandeling wel het beoogde gevolg, tenzij een partij een beroep doet op de vernietigbaarheid omdat aan een bepaalde vereiste voor die rechtshandeling niet is voldaan. Begrijpt u het verschil? Nietigheid betekent dat de rechtshandeling als het ware nimmer (juridisch) effect heeft gehad en vernietigbaarheid betekent dat het (juridisch) effect op een later moment alsnog ongedaan kan worden gemaakt.

Vereisten testament

Een testament kan behoorlijk ingrijpend zijn voor de verhoudingen na het overlijden van de erflater en alleen al om die reden worden in de wet strenge eisen gesteld aan de inhoud en vorm van een testament. Het niet voldoen aan die vereisten kan in het uiterste geval nietigheid van het testament met zich meebrengen, waardoor een eerder volgens de geldende regels opgemaakt testament geldt of de wettelijke verdeling.

Het ontbreken van een handtekening en de verkeerde plaats

In een al wat oudere uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 29 mei 2013 probeert de weduwe het testament van haar overleden man nietig te laten verklaren, c.q. te vernietigen. Wat was er aan de hand?

Het testament, waarin één persoon (niet zijnde de weduwe, maar in de uitspraak staat niet vermeld wie dan wel) als enige en algehele erfgenaam is benoemd, was door de erflater niet met een pen ondertekend. De erflater had onder het testament een stempel met zijn handtekening gezet. De erflater was fysiek niet meer in staat om met pen een handtekening te zetten.

Verder was gebleken dat in het testament de verkeerde plaats was opgenomen voor het passeren van de akte. Het testament vermelde namelijk de plaats van het kantoor van de notaris, maar omdat erflater in een verpleegtehuis verbleef was de akte daar gepasseerd.

Stellingen weduwe

De weduwe stelt dat het testament nietig is omdat de vereiste ondertekening van de erflater ontbreekt, uit de wet volgt immers dat een ondertekening een vereiste is en bij gebreke hiervan is er sprake van nietigheid.

Daarnaast stelt de weduwe dat het testament vernietigbaar is omdat een foutieve plaats in het testament is vermeld en uit de wet volgt dat indien een plaats niet is vermeld in het testament, de akte authenticiteit mist en vernietigbaar is.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het doel van de wettelijke vereiste ondertekening door de erflater de bevestiging is dat dit zijn of haar laatste wil is. De erflater is volgens de rechtbank al vier jaar voor het opstellen van het testament begonnen met het gebruiken van de handtekeningstempel omdat hij fysiek niet meer in staat was met een pen zijn handtekening te zetten. Het zetten van een handtekeningstempel was zijn manier geworden om een handtekening te zetten. Voeg daaraan de verklaring van de notaris toe dat de handtekeninstempel daadwerkelijk gezet is door de erflater en dan kan het volgens de rechtbank niet anders zijn dat aan de wettelijke vereiste van ondertekening van het testament door erflater voldaan is. Geen nietigheid dus.

Maar hoe oordeelt de rechtbank over de foutieve plaats in het testament? Hoewel vaststaat dat een foutieve plaats in het testament is opgenomen, is er volgens de rechtbank wel een plaats opgenomen waardoor in principe aan de wettelijke vereisten is voldaan. Bovendien staat de wet toe om deze kennelijke misslag van de notaris te verbeteren. Ten slotte is volgens de rechtbank de weduwe door het opnemen van de verkeerde plaats niet in haar belangen geschaad. Dus het testament is niet vernietigbaar.

De weduwe, hoe spijtig ook voor haar, kan geen aanspraak maken op de erfenis van haar overleden man.

Erfrecht advocaat

Wilt u meer weten over erfrecht en over de vereisten van een testament? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]