Welke rechter is bevoegd bij een buitenlandse nalatenschap?

Welke rechter is bevoegd bij een buitenlandse nalatenschap?

Rechtsmacht, bevoegdheid en buitenlandse nalatenschappen

[three_fourth] Ieder rechtsgebied staat onder invloed van globalisering en internationalisering van de maatschappij. Ook binnen het erfrecht neemt het aantal grensoverschrijdende geschillen toe. Een Nederlander die in België woont, maar tijdens zijn verblijf in zijn vakantiehuis in Frankrijk overlijdt. Dit is geen onwaarschijnlijke casus en een van de eerste (juridische) vragen die dan beantwoord moet worden is de vraag welke rechter bevoegd is kennis het nemen van een geschil over de nalatenschap. Overigens hoeft het niet per definitie om een geschil te gaan, het kan bijvoorbeeld ook om een verzoek tot benoeming van een vereffenaar gaan. Over het laatste gaat de volgende zaak.

Op 23 februari jl. heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Het ging in deze zaak om een nalatenschap die in België was opengevallen. De erflaatster was al in 1964 overleden en haar laatste woonplaats was Brussel. De verzoekers hebben de rechtbank Gelderland verzocht een vereffenaar te benoemen.

De rechtbank Gelderland vraagt zich ten eerste af of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft gezien het feit dat de nalatenschap waarvoor een vereffenaarsbenoeming wordt verzocht, is opengevallen in België. De rechtbank oordeelt dat bij (op dit moment nog) afwezigheid van van toepassing zijnde internationale verdragen de Nederlandse rechter bevoegd is volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering omdat het een verzoekschriftprocedure betreft en omdat minimaal één van de verzoekers woonplaats heeft in Nederland.

Welke rechter in Nederland is dan bevoegd? Volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bij nalatenschappen in de eerste plaats de rechter bevoegd van de laatste woonplaats van erflater. In deze zaak was de laatste woonplaats echter in België, zodat de rechtbank Gelderland daar geen bevoegdheid aan kan ontlenen. Om die reden verwijst de rechtbank de zaak dan ook door naar de rechtbank in Den Haag op grond van de bepaling dat bij gebreke van een andere bevoegde rechter, de rechtbank in Den Haag bevoegd is, een zogeheten restbepaling dus.

Erfrechtverordening

Op mijn pagina over erfrecht heb ik al kort melding gemaakt over de erfrechtverordening onder het kopje “Internationaal erfrecht”. Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. In lijn met het toenemend aantal grensoverschrijdende nalatenschappen treedt een nieuwe verordening in werking om de erfopvolging binnen de Europese Unie gemakkelijk te laten verlopen. De verordening is van toepassing op erfenissen waarbij de erflater op of na 17 augustus 2015 is overleden.

In de verordening worden regels gegeven voor de bevoegdheid van de rechter in deze internationale nalatenschappen. Verder wordt bepaald welk nationaal recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap en op de erfopvolging.

Bovengenoemde zaken zoals die bij de rechtbank Gelderland zullen ook beheerst gaan worden door de verordening. De hoofdregel in de verordening is dat de rechter bevoegd is van de lidstaat waar de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats had alsmede dat het recht van die lidstaat waar de laatste gewone verblijfplaats was van toepassing is. Bij testament kan van deze regel overigens worden afgeweken onder bepaalde voorwaarden.

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u benieuwd wat de gevolgen zijn van de nieuwe erfrechtverordening of hebt u anderszins vragen over erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[/three_fourth][one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat erfrecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]