Erfrechtpauliana

Erfrechtpauliana

door: Laura Freijser

Is het mogelijk om een nalatenschap te verwerpen wanneer je schulden hebt?

 

Inleiding

Wanneer een erfgenaam ervoor kiest om een nalatenschap te verwerpen, is deze keuze in beginsel onomkeerbaar. Maar wat als de verwerping van de nalatenschap voor andere personen, zoals schuldeisers, nadelige gevolgen heeft? In dit artikel wordt kort ingegaan op de actio pauliana en wordt ingegaan op voornoemde situatie.

 

Actio pauliana

De actio pauliana is de wettelijke bevoegdheid van schuldeisers om een onverplichte rechtshandeling  van een schuldenaar te vernietigen wanneer de schuldeisers door deze rechtshandeling benadeeld worden en de schuldenaar ervan op de hoogte was of behoorde te zijn dat het verrichten van deze rechtshandeling nadelig zou uitpakken voor zijn schuldeisers. Deze bevoegdheid tot vernietiging van de rechtshandeling kan ook worden ingeroepen wanneer de vordering pas na de betreffende rechtshandeling is ontstaan.

 

Verwerping van nalatenschap en schulden

Wanneer een schuldenaar erfgenaam van een nalatenschap is en deze verwerpt, benadeelt de schuldenaar in feite zijn schuldeisers in het geval er sprake is van een nalatenschap met een positief saldo na vereffening. Wanneer de schuldenaar de nalatenschap had aanvaard, had deze zijn schuldeisers immers (deels) kunnen afbetalen met de vrijgekomen goederen en/of gelden uit de nalatenschap. Op grond van de actio pauliana zouden schuldeisers de verwerping van de nalatenschap (=een onverplichte rechtshandeling) kunnen vernietigen, echter is de keuze tot verwerping van een nalatenschap onomkeerbaar en dus niet vernietigbaar.

 

Erfrechtpauliana

Uit het voorgaande blijkt dat de actio pauliana niet kan worden ingezet door schuldeisers wanneer de onverplichte rechtshandeling de verwerping van een nalatenschap betreft. Wanneer schuldeisers klaarblijkelijk zijn benadeeld door de verwerping van de nalatenschap hebben zij echter wel de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken de nalatenschap mede in het belang van de schuldeisers van de erfgenaam te vereffenen. Dit wordt ook wel de erfrechtpauliana genoemd. Wanneer de rechtbank het verzoek inwilligt, kunnen de schuldeisers hun vorderingen bij de vereffenaar indienen. De vorderingen worden in de uitdelingslijst echter slechts batig gerangschikt voor zover een overschot aan de schuldenaar zou zijn toegekomen wanneer deze de nalatenschap niet had verworpen.

 

Conclusie

Ook wanneer men schulden heeft, kan men een nalatenschap verwerpen. Deze rechtshandeling kan vervolgens niet door schuldeisers worden vernietigd door een beroep op de actio pauliana, maar benadeelde schuldeisers kunnen zich wel beroepen op de zogenoemde erfrechtpauliana en op die manier de rechtbank verzoeken de nalatenschap mede in het belang van de schuldeisers van de erfgenaam te vereffenen.

 

Bolweg Advocatuur

Bent u schuldeiser van een erfgenaam die een nalatenschap heeft verworpen en wilt u weten of u de erfrechtpauliana kunt inroepen? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

 

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]