Nalatenschappen en kinderalimentatie

Nalatenschappen en kinderalimentatie

Interen op erfenis voor kinderalimentatie

Familierecht en erfrecht zijn rechtsgebieden die grofweg in twee aparte wetboeken zijn geregeld, boek 1 resp. boek 4 van ons Burgerlijk Wetboek. De gemeenschappelijke factor van de rechtsgebieden is dat het mensen raakt (kan raken) in hun persoonlijke situatie. Regelmatig zijn er mijn praktijk zuiver erfrechtelijke kwesties en zuiver familierechtelijke kwesties, maar zo nu en dan vindt er enige overlap plaats. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de nalatenschap die wel of niet verrekend moet worden volgens de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding, of de opeisbaarheid van een legitieme portie bij ondercuratelestelling van de langstlevende.

In alimentatiekwesties kunnen ook erfenissen aan de orde komen. In een niet al te recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwaarden van 31 oktober 2013 is de vraag aan de orde of de door de alimentatieplichtige ontvangen erfenis van € 150.000,– meegenomen moet worden bij het bepalen van zijn draagkracht voor de betaling van kinderalimentatie. Ja dat moet, aldus het hof.

In deze zaak leefde de onderhoudsplichtige al geruime tijd wegens arbeidsongeschiktheid van een bijstandsuitkering. Nu hij een erfenis heeft ontvangen verliest hij zijn recht op een bijstandsuitkering, maar kan hij goed van deze erfenis leven. Het hof bepaalt vervolgens (conform standaardjurisprudentie) dat op vermogen ingeteerd kan worden om kinderalimentatie te kunnen betalen en het hof berekent van welk inkomen de man kan leven zolang hij de pensioengerechtigde leeftijd niet heeft bereikt. Het hof neemt overigens daarbij in aanmerking dat tot aan pensioen het volledige vermogen wordt opgemaakt.

Het interen op vermogen kan een grote rol spelen bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie, maar uiteraard ook bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie. Hoewel dit nog niet veel terug te vinden is in de jurisprudentie, wordt over het algemeen aangenomen dat het beschikken over vermogen niet alleen aan de kant van de onderhoudsplichtige een rol speelt, maar ook aan de kant van de onderhoudsgerechtigde. De behoefte aan een bijdrage van die ander neemt immers af indien men zelf voldoende vermogen heeft in om de kosten van het levensonderhoud of in de kosten van de opvoeding te voorzien.

De problematiek rondom het interen op vermogen voor kinderalimentatie of partneralimentatie zal de komende jaren vermoedelijk nog uitgekristalliseerd worden. Het is vooral wachten op meer regels omtrent het interen op de vermogen aan de kant van de onderhoudsgerechtigde. Uiteraard houd ik u op de hoogte.

Familierecht advocaat Haarlem

Hebt u vragen over kinderalimentatie, interen op vermogen of over een nalatenschap? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé familierecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw familierecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]