Grensoverschrijdende nalatenschappen binnen de Europese Unie

Grensoverschrijdende nalatenschappen binnen de Europese Unie

door: Laura Freijser

Inleiding

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (EEV) in alle landen van de Europese Unie in werking getreden, behalve in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen de Europese Unie eenvoudiger. De erfrechtverordening is van toepassing op alle overlijdensgevallen van een EU-burger op of na 17 augustus 2015, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze verordening van belang voor mensen met bezit in het buitenland, voor mensen die emigreren of langdurig in het buitenland verblijven en voor buitenlanders die in Nederland wonen.

 

Internationaal erfrecht

Het internationaal erfrecht betreft de regels die bepalen wie erfgenaam is en hoe een nalatenschap wordt afgewikkeld als er verschillende landen bij betrokken zijn. Het erfrecht van verschillende landen kan behoorlijk uiteenlopen. Een land bepaalt door eigen regels van internationaal privaatrecht welk erfrecht op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap van toepassing is. Heeft een erflater vermogen in meerdere landen, dan kan dit tot gevolg hebben dat ieder land het eigen erfrecht van toepassing verklaart, zodat er op één nalatenschap meerdere rechtsstelsels van toepassing zijn. Dit zorgt ervoor dat de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen vaak complex is.

 

Toepasselijk recht op grensoverschrijdende nalatenschappen

De Europese Erfrechtverordening heeft een einde gemaakt aan de toepassing van meerdere rechtsstelsels op één nalatenschap. De verordening zorgt ervoor dat in bijna alle EU-landen dezelfde regels gelden om te bepalen welk recht van toepassing is op de vererving en de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap.

 

Rechtskeuze

In beginsel is het erfrecht van het land waarin de erflater zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap. Dit is het land waarmee diegene op het moment van overlijden de meeste binding had. Om te bepalen welk land dat is, telt bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak men in een land verbleef en in welk land zijn sociale leven of zijn gezinsleven zich afspeelde.

Men kan van deze hoofdregel afwijken door in zijn testament te kiezen voor het erfrecht van het land van zijn nationaliteit. Dat heet een rechtskeuze. Een Nederlander kan in zijn testament dus de rechtskeuze maken voor Nederlands recht. Deze rechtskeuze is geldig in alle landen binnen de Europese Unie, behalve het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland.

 

Europese Verklaring van Erfrecht

De Europese Erfrechtverordening bepaalt dat slechts één Europese Verklaring van Erfrecht voldoet bij de afwikkeling van een nalatenschap. In zo’n Europese Verklaring van Erfrecht staat opgenomen wie erfgenaam is en welk erfrecht van toepassing is op de nalatenschap. In Nederland geeft de notaris Europese Verklaringen van Erfrecht af. In andere landen geven of de notaris of de rechtbank een dergelijke verklaring af.

 

Bolweg Advocatuur

Hebt u bezittingen in het buitenland, verblijft u langdurig in het buitenland of bent u geëmigreerd naar Nederland en wilt u weten welk erfrechtstelsel in uw geval van toepassing is? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

 

Advocaat erfrecht Haarlem
Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]