Het erven door een ex-echtgenoot

Het erven door een ex-echtgenoot

Door Rogier Kingma

 

Het erven door een ex-echtgenoot

Vaak krijgen wij vragen over het eventueel erven van een erfdeel door een ex-echtgenoot. Ons antwoord is dan standaard: “in beginsel niet, maar wat staat er in uw testament?”. De zorg dat een ex-echtgenoot van u erft nadat u bent komen te overlijden is begrijpelijk, maar niet altijd nodig.

In beginsel zal een ex-echtgenoot niet van u erven op grond van artikel 4:52 BW. In dit wetsartikel staat kortgezegd dat een bepaling uit het testament (of “uiterste wil”, zoals het wetboek het noemt) ten gunste van degene met wie u ten tijde van het opstellen van het testament was gehuwd, vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tenzij – en hier komt de valkuil (!) – uit het testament zelf het tegendeel is af te leiden. De bewoordingen van het testament zijn daarom altijd belangrijk.

Aan de hand van een zaak uit augustus 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:14847) neem ik u kort mee in dit onderwerp. Hier speelde het volgende: X is overleden en heeft voor het laatst in 1978 een testament opgemaakt. In dit testament heeft X zijn toenmalig echtgenoot onterfd en B benoemd tot enig erfgenaam. X en B waren destijds (ongehuwde) partners en hadden plannen om te gaan samenwonen. Kort na het maken van het testament is de relatie geëindigd. Zonder het testament te wijzigen is X in 1995 met Y getrouwd. Hun huwelijk is geëindigd door het overlijden van X. Vervolgens ontstaan de problemen: wie is in dit geval erfgenaam van X?

De rechter kijkt in deze zaak eerst naar de uitleg van het testament. Kennelijk heeft X niet gewild dat zijn toenmalig echtgenoot (uit 1978) jaren nadat de relatie was geëindigd nog van hem zou erven en heeft B tot zijn enig erfgenaam benoemd. Diezelfde uitleg wordt toegepast op zijn nieuwe situatie, resulterende in de conclusie dat X ook niet gewild zou hebben dat B nadat de relatie was geëindigd nog van hem zou erven. Bovengenoemd artikel 4:52 BW wordt hier analoog toegepast en leidt ertoe dat Y door het vervallen van de bepaling uit het testament van rechtswege erfgenaam is geworden van X. Eind goed, al goed.

De les van deze casus is natuurlijk om uw testament up-to-date te houden. Dat voorkomt veel problemen. Maar wie had gedacht dat het verslijten van meerdere partners uiteindelijk toch de redding zou zijn? Een blijde boodschap voor de wispelturige echtgenoot.

 

Bolweg Advocaten, dé specialisten in familie- en erfrecht

Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocaten door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocaten.nl of te bellen naar 023 – 212 34 00.

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.