Meester Bolweg vertelt

Meester Bolweg vertelt

Door: Sebastiaan Bolweg

Meester Bolweg vertelt

Met enige regelmaat vraagt een vriend of familielid op een feestje aan mij wat nou het ergste of vreemdste is wat ik in een zaak heb meegemaakt? Ik zeg dan vaak standaard dat ik een beroepsgeheim heb en niets inhoudelijks kan vertellen over mijn werkzaamheden als advocaat en drink rustig mijn biertje op. Vervolgens wordt mijn werk (ik persoonlijk overigens niet) betiteld als weinig opwekkend.

Aangezien het tegendeel waar is, leek het mij in de traditie van “Meester Raab vertelt” eens goed om middels een zeer openbaar medium enkele geanonimiseerde praktijkvoorbeelden te delen. Vandaag volgt het eerste (korte) voorbeeld.

Mijn vrouw is overleden

Enkele jaren geleden kwamen een man en een vrouw bij mij op kantoor. De man had enkele dagen daarvoor mijn kantoor gebeld met de mededeling dat hij mogelijk recht had op een erfenis.

Eenmaal op kantoor begon de man zijn verhaal te vertellen. Hij vertelde onder meer dat hij 65 jaar oud was, welk leven hij had geleid en dat de vrouw naast wie hij zat een goede vriendin was. Vervolgens vertelde hij mij zonder enig (uiterlijk waarneembare) emotie dat hij vrij recentelijk erachter was gekomen dat zijn vrouw ongeveer 10 jaar geleden overleden was.

En toen hield hij op met praten…

Ik ben niet snel (uiterlijk waarneembaar) van mijn stuk te brengen, maar nu was ik toch een beetje met stomheid geslagen. Gelukkig kon ik mijzelf redelijk snel herpakken en bracht ik vragend “gecondoleerd?” uit, om vervolgens direct de meest voor de hand liggende vraag te stellen: “Hoezo bent u daar nu pas achter gekomen?”

Wat bleek? Deze man had nogal een wild leven achter de rug gehad en tijdens een van zijn escapades was hij in een café een twintig jaar oudere vrouw tegengekomen. Na enkele drankjes sprak deze vrouw de wenst uit om met de man te trouwen (zijn verhaal), zodat zij wist dat bij haar overlijden haar nalatenschap zou toekomen aan de man (wederom, zijn verhaal). De man zag dit idee wel zitten en is vervolgens getrouwd met de vrouw.

Het klonk mij “enigszins” ongeloofwaardig in de oren en om die reden vroeg ik tijdens ons gesprek om stukken waaruit bleek dat hij getrouwd was met de vrouw en dat de vrouw inderdaad 10 jaar geleden overleden was. Na het laten zien van de huwelijkse akte en de overlijdensakte van de vrouw kon ik niet anders dan zijn verhaal als waarheid accepteren.

De man vroeg nu of hij nog aanspraak kon maken op haar erfenis en zo ja, wat hij dan moest doen. Vervolgens heb ik uitgelegd welke concrete stappen ondernomen moesten worden en tegen welke kosten ik hem daarbij eventueel zou kunnen helpen. Hij bedankte mij vriendelijk voor de informatie en zou eerst de nodige stappen zelf ondernemen. Helaas heb ik daarna nooit meer wat van hem vernomen, maar zijn verhaal zal mij altijd bijblijven.

Overigens heb ik niet gevraagd of het huwelijk geconsummeerd is.

 

Bolweg Advocaten, dé specialisten in familie- en erfrecht

Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocaten door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocaten.nl of te bellen naar 023 – 212 34 00.

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.