Nagelaten kunst

Nagelaten kunst

Door: Laura Freijser

Kwijtscheldingsregeling erfbelasting voor nagelaten kunst

 

Inleiding

Wanneer u als erfgenaam gelden en/of goederen uit de nalatenschap ontvangt, dient u hierover in beginsel erfbelasting te betalen. In een eerder artikel is gebleken dat er over een wettelijk bepaald bedrag geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Hoe hoog dit van erfbelasting vrijgestelde bedrag is, hangt af van de relatie tussen erflater en erfgenaam. Erfbelasting moet derhalve slechts voldaan worden wanneer de verkrijging uit de nalatenschap hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

 

Kwijtscheldingsregeling kunst

Naast bovengenoemde vrijstelling bestaat er een kwijtscheldingsregeling voor kunstvoorwerpen. Wanneer u een kunstvoorwerp erft, kunt u de verschuldigde erfbelasting en de eventuele belastingrente in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk laten kwijtschelden door het geërfde kunstvoorwerp aan de Nederlandse Staat over te dragen. U betaalt de erfbelasting in feite met kunst. De kunst zal vervolgens worden tentoongesteld in een Nederlands museum of een Nederlandse universitaire instelling. Deze regeling beoogt het openbaar kunstbezit in Nederland te bevorderen.

 

Het kunstvoorwerp zal worden getaxeerd, waarna 120 procent van de getaxeerde waarde zal worden verrekend met de te betalen erfbelasting. Het betalen van erfbelasting met kunstvoorwerpen is derhalve gunstiger dan deze te betalen met geld. De kwijtschelding kan echter niet meer bedragen dan de verschuldigde erfbelasting.

 

In aanmerking komende kunst

Niet alle kunstvoorwerpen komen in aanmerking voor de kwijtscheldingsregeling. De regeling kan worden toegepast bij de volgende kunstvoorwerpen: schilderijen, beeldhouwwerken, meubels en vazen. Daarnaast dient het betreffende kunstvoorwerp van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang te zijn en dient er belangstelling vanuit een museum of universitaire instelling te zijn om het kunstvoorwerp tentoon te stellen. De erflater of de erfgenamen kunnen eventueel hun voorkeur voor een bepaald museum of een bepaalde universitaire instelling aangeven.

 

Er is sprake van een nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang wanneer:

  • het kunstvoorwerp op de lijst van beschermde voorwerpen staat;
  • het kunstvoorwerp niet op bovengenoemde lijst staat, maar u desondanks van mening bent dat het kunstvoorwerp aan de criteria van de Erfgoedinspectie voldoet om te worden opgenomen in deze lijst;
  • het kunstvoorwerp reeds regelmatig wordt tentoongesteld;
  • het kunstvoorwerp een hoogtepunt is in het oeuvre van een bekende kunstenaar;
  • het kunstvoorwerp belangrijk is vanwege zijn herkomst; of
  • het deel uitmaakt van een waardevolle kunstverzameling.

 

Het ministerie van Financiën  heeft een commissie benoemd die is gespecialiseerd in de beoordeling van kunstvoorwerpen. Deze commissie beoordeelt de verzoeken van erfgenamen en adviseert het ministerie over het al dan niet toepassen van de kwijtscheldingsregeling.

 

Verzoek tot kwijtscheldingsregeling

Wanneer een erfgenaam gebruik wil maken van de kwijtscheldingsregeling dient zij binnen acht weken na de oplegging van de aanslag erfbelasting een verzoek tot kwijtschelding in te dienen bij het ministerie van Financiën. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, moeten zij dit verzoek gezamenlijk indienen.

 

Ook tijdens zijn leven kan een kunstbezitter een dergelijk verzoek indienen bij het ministerie om te achterhalen of het betreffende kunstvoorwerp al dan niet in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling.

 

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]