Nalatenschap en gemeenschap van goederen

Nalatenschap en gemeenschap van goederen

door: Laura Freijser

Nalatenschap en gemeenschap van goederen

Inleiding

Wanneer men in Nederland een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, is dit van rechtswege in gemeenschap van goederen, tenzij daar van afgeweken wordt door middel van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Deze gemeenschap van goederen heeft tot gevolg dat vanaf de huwelijksdatum alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en deze bij scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap evenredig verdeeld moeten worden. Ook nalatenschappen vallen in beginsel binnen de gemeenschap van goederen.

In sommige gevallen is het echter niet wenselijk dat een nalatenschap binnen de gemeenschap van goederen valt. De nalatenschap komt meestal terecht bij de kinderen van de erflater. Vaak wil de erflater echter voorkomen dat een nalatenschap binnen de gemeenschap van goederen valt en dat de ex-partner van de kinderen dus recht heeft op de helft van de nalatenschap bij een echtscheiding.

Uitsluitingsclausule

Steeds vaker worden er daarom zogenaamde uitsluitingsclausules opgenomen in testamenten. De wetgever heeft de erflater de mogelijkheid gegeven om de gemeenschap van goederen van nalatenschappen te doorbreken door een uitsluitingsclausule. In een dergelijke clausule wordt bepaald dat de nalatenschap buiten de gemeenschap van goederen valt en dus tot het privévermogen van de erfgenaam behoort. De erfgenaam hoeft de nalatenschap dus niet te delen met de partner, ook niet bij een scheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Ook zaken die in de plaats komen van onder uitsluitingsclausule verkregen zaken vallen niet in de gemeenschap van goederen. Indien de erfgenaam dus een auto koopt van gelden uit een nalatenschap, valt ook deze auto buiten de gemeenschap van goederen.

Harde en zachte uitsluiting

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen harde en zachte uitsluitingsclausules. Bij de harde uitsluitingsclausule blijft de nalatenschap altijd privévermogen van de erfgenaam, ook als het huwelijk van de erfgenaam niet door echtscheiding, maar door de dood wordt ontbonden. Wanneer het huwelijk van de erfgenaam echter niet eindigt door echtscheiding, maar door het overlijden van de erfgenaam kan de harde uitsluitingsclausule onbedoelde gevolgen hebben. Vaak is het immers de bedoeling van de erflater dat de nalatenschap wel in de huwelijksgemeenschap van een erfgenaam mag vallen als het huwelijk door overlijden van erfgenaam eindigt. In dat geval kan worden gekozen voor zachte uitsluiting.

Bij de zachte uitsluitingsclausule is de nalatenschap slechts privévermogen van de erfgenaam bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wanneer de erfgenaam komt te overlijden, komt de nalatenschap krachtens huwelijksvermogensrecht toe aan de partner van de erfgenaam. Bijkomend voordeel van een zachte uitsluitingsclausule is dat er erfbelasting bespaard kan worden.

U kunt dus een uitsluitingsclausule opnemen die werkt bij echtscheiding, maar niet werkt bij ontbinding van het huwelijk door overlijden. Verder kan bij de zachte uitsluitingsclausule een aantal voorwaarden worden gesteld, zoals het hebben van gemeenschappelijke kinderen.

 

Bolweg Advocatuur

Hebt u een nalatenschap ontvangen en wilt u weten of deze binnen de gemeenschap van goederen valt? Of wilt u meer weten over het opnemen van een uitsluitingsclausule in uw testament? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

 

Advocaat erfrecht Haarlem
Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]