Nalatenschappen en minderjarige kinderen

Nalatenschappen en minderjarige kinderen

Door: Laura Freijser

Inleiding

Een erfgenaam kan een nalatenschap verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden. Maar wat als de erfgenaam een (minderjarig) kind is? En hoe zit het met de niet-opeisbare vordering van (minderjarige) kinderen op de langstlevende echtgenoot (ouder)?

 

Aanvaarden of verwerpen?

Meerderjarige erfgenamen kunnen een nalatenschap verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden. In een eerder artikel is behandeld dat zuivere aanvaarding inhoudt dat de erfgenaam niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater erft en met zijn privé vermogen aansprakelijk wordt voor deze schulden. Minderjarige erfgenamen kunnen echter nooit worden aangesproken voor eventuele schulden uit de nalatenschap en kunnen de nalatenschap derhalve nooit zuiver aanvaarden. De wettelijke vertegenwoordiger, veelal een ouder, van een minderjarige erfgenaam dient de nalatenschap derhalve beneficiair te aanvaarden of dient voor verwerping van de nalatenschap een machtiging bij de kantonrechter te verzoeken. De wettelijk vertegenwoordiger dient de nalatenschap binnen drie maanden na het tijdstip waarop (een deel van) de nalatenschap aan de minderjarige erfgenaam toekomt, beneficiair te aanvaarden. Wanneer deze termijn overgeschreden wordt, wordt de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard.

 

Wettelijke verdeling nalatenschap

Wanneer een ouder overlijdt en daarbij een partner en (minderjarige) kinderen nalaat, is in beginsel de wettelijke verdeling van toepassing, tenzij de erflater een testament heeft opgesteld. De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de hele nalatenschap naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater gaat. De kinderen van de erflater verkrijgen echter een niet-opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot (ouder). Deze vordering is slechts opeisbaar wanneer:

  • de langstlevende echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
  • de langstlevende echtgenoot overlijdt;

 

In een testament kunnen de gronden voor opeisbaarheid van deze vordering worden uitgebreid. Zo kan bijvoorbeeld in het testament worden opgenomen dat de niet opeisbare vordering opeisbaar wordt wanneer de langstlevende echtgenoot een bijstandsuitkering aanvraagt of wanneer deze in een bejaardentehuis wordt opgenomen.

 

Wilsrechten

In bepaalde situaties kan voor (minderjarige) kinderen het risico ontstaan dat deze niet-opeisbare vordering niet meer veiliggesteld kan worden, zie bijvoorbeeld een eerder artikel inzake het stiefoudergevaar. Wanneer sprake is van de wettelijke verdeling van de nalatenschap kunnen (minderjarige) kinderen in onderstaande situaties daarom wilsrechten inroepen.

  • De langstlevende ouder heeft aangifte gedaan van zijn voornemen om opnieuw te trouwen.
  • De langstlevende ouder is opnieuw getrouwd en overlijdt.
  • De langstlevende en hertrouwde ouder overlijdt.
  • De nieuwe echtgenoot van de langstlevende ouder overlijdt.

 

Op grond van een dergelijk wilsrecht kan zekerheid of overdracht van de nalatenschapsgoederen worden geëist. Meerderjarige kinderen zijn handelingsbekwaam en kunnen een dergelijk recht zelf inroepen. De wilsrechten van minderjarige kinderen dienen echter te worden ingeroepen door de wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer er een wilsrecht op de situatie van het minderjarige kind van toepassing is, is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om dit recht namens het kind in te roepen. De kantonrechter bepaalt vervolgens of het wilsrecht inderdaad kan worden toegepast en kan zekerheidstelling van de nalatenschap bevelen.

 

Conclusie

Minderjarige kinderen zijn handelingsonbekwaam en zullen derhalve door hun wettelijk vertegenwoordiger moeten worden vertegenwoordigd wanneer zij erfgenaam zijn. Minderjarige erfgenamen worden beschermd tegen eventuele schulden uit nalatenschappen en kunnen een nalatenschap derhalve nooit zuiver aanvaarden.

 

Wanneer de erflater geen testament heeft opgesteld en de nalatenschap op grond van de wettelijke verdeling wordt verdeeld, verkrijgt een (minderjarig) kind een niet-opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot (ouder). In bepaalde situaties kan echter het risico bestaan dat deze niet-opeisbare vordering niet meer veiliggesteld kan worden. In die gevallen kan een wilsrecht worden ingeroepen op grond waarvan zekerheid of overdracht van de nalatenschapsgoederen kan worden geëist.

 

Bolweg Advocatuur

Bent u een minderjarige erfgenaam of bent u wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig erfgenaam en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

 

 

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]