Onwaardig om te erven

Onwaardig om te erven

Door: Laura Freijser

Onwaardig om te erven

Wanneer een erflater overlijdt, hebben de wettelijke en/of bij testament aangewezen erfgenamen in beginsel recht op de nalatenschap. In bepaalde gevallen kan een erfgenaam echter onwaardig zijn om deze nalatenschap te verkrijgen, dit houdt in dat de betreffende erfgenaam geen aanspraak kan maken op de nalatenschap.

 

Onwaardigheid

Een erfgenaam kan onwaardig zijn om te erven doordat hij bepaalde handelingen jegens de erflater heeft verricht. Een erfgenaam is onwaardig om te erven wanneer:

  • hij is veroordeeld voor het ombrengen van de erflater, dan wel een poging tot, voorbereiding van of deelneming aan het ombrengen van de erflater;
  • hij is veroordeeld voor een ernstig misdrijf jegens de erflater, dan wel poging tot, voorbereiding van of deelneming aan een dergelijk misdrijf;
  • bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat hij de erflater lasterlijk heeft beschuldigd van een misdrijf;
  • hij de erflater heeft gedwongen of belet een testament op te maken; of
  • hij het testament van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.

 

Opheffen onwaardigheid

Wanneer een erfgenaam onwaardig is om te erven, kan deze onwaardigheid slechts worden opgeheven door ondubbelzinnige vergiffenis van de erflater. Op 14 december 2005 heeft de rechtbank Rotterdam echter bepaald dat deze ondubbelzinnige vergiffenis ook stilzwijgend kan plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat echtgenoten na een (of meerdere) van de bovengenoemde handelingen blijven samenwonen. Bij het beantwoorden van de vraag of de erflater de onwaardige erfgenaam al dan niet ondubbelzinnig heeft vergeven, zijn alle omstandigheden van het geval van belang.

 

Tevens heeft de rechtbank Midden-Nederland op 6 mei 2015 vastgesteld dat bij de beoordeling of de erfgenaam al dan niet onwaardig is om te erven ruimte is voor aanvullende of beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid houdt in dat een erfgenaam kan worden geacht onwaardig te zijn, ondanks dat hij op grond van de wet niet onwaardig zou zijn. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid houdt in dat een onwaardige erfgenaam kan worden geacht niet onwaardig te zijn, ondanks dat hij op grond van de wet onwaardig zou zijn. Slechts wanneer de uitkomst op grond van de wet onaanvaardbaar is, kan de redelijkheid en billijkheid aanvullend of juist beperkend werken.

 

Derdenbescherming

Derden worden in beginsel beschermd tegen de onwaardigheid van een erfgenaam, doordat de rechten die derden voor het vaststaan van de onwaardigheid te goeder trouw hebben verkregen, blijven bestaan. Wanneer een onwaardige erfgenaam echter goederen aan een derde schenkt, kan de rechter aan de eigenlijke rechthebbende een vergoeding toekennen, welke door deze derde dient te worden voldaan.

 

Bolweg Advocatuur

Heeft u vragen met betrekking tot het al dan niet onwaardig zijn om te erven of heeft u andere vragen betreffende het erfrecht? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

 

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]