Uit met het oude en in met het nieuwe

Uit met het oude en in met het nieuwe

Door: Bärbel Theelen

Uit met het oude en in met het nieuwe

Het recht in Nederland is niet statisch maar juist een zeer bewegelijk proces. Zo wordt het continu onder de loep genomen en wordt het aangepast indien dit nodig wordt geacht. Zo is in 2016 een voorstel tot hervorming van het erfrecht tot stand gekomen. Er is dan ook een grote kans dat dit jaar wijzigingen in het erfrecht worden goedgekeurd en meteen van kracht worden voor nieuwe erfenissen. Het is dan ook verstandig op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen in het erfrecht.

Nieuwe gezinnen

Het komt steeds vaker voor dat gezinnen bestaan uit samengestelde partners. Hiervoor is een nieuw wetsvoorstel ontwikkeld waardoor het zogenaamde “deel van de reserve van de erfenis” wordt aangepast. Hierdoor komt een groter deel van de erfenis vrij om in te delen zoals men dat zelf wil. Dit is vooral belangrijk voor samengestelde gezinnen, omdat dit ervoor kan zorgen dat stiefkinderen een gelijk deel kunnen krijgen van de erfenis zoals de biologische kinderen van de erflater. In het voorstel van het nieuwe erfrecht van 2016 is het de bedoeling om het vrij beschikbare deel van de nalatenschap te stellen op de helft van de erfenis. In het erfrecht zoals het nu in elkaar zit, krijgt een enig kind ten minste de helft van de erfenis. Indien er twee biologische kinderen in het spel zijn, krijgen zij ieder minstens 1/3 van de erfenis. Dan is dus 2/3 van de erfenis al in gebruik. Met het nieuwe erfrecht krijgt de erflater meer bewegingsvrijheid om zijn kinderen en stiefkinderen allemaal een evenredig deel te geven. Zo krijgt men in het nieuwe erfrecht meer vrijheid om zelf te bepalen wat de erflater wil en aan wie hij het wil nalaten.
Deze vrijheid zorgt er ook voor dat ouders een extra bedrag op zij kunnen zetten voor een kind wat bijvoorbeeld meer zorg nodig heeft, of voor een kind dat altijd voor de erflater heeft gezorgd en daardoor misschien inkomen van een baan heeft verloren. Ook kan hij nu een van hun kinderen benadelen omdat deze geen contact met de erflater heeft gehad in de afgelopen jaren.

Familie overeenkomst

In de huidige situatie klinkt het maken van afspraken omtrent de erfenis tussen de erfgenamen en de erflater als een eenvoudige manier om discussies omtrent de erfenis in de toekomst te voorkomen. Helaas is het in het huidige erfrecht nog niet toegestaan om zulke afspraken te maken. Dit verbod wordt met het nieuwe wetsvoorstel versoepeld. Kinderen kunnen met het nieuwe wetsvoorstel een schenking van een goed ontvangen die door de overige erfgenamen wordt bevestigd. Zo kan achteraf de schenking niet in twijfel worden getrokken of worden geëist dat de schenking in de erfenis wordt getrokken bij de verdeling.

Een tweede mogelijkheid die dankzij het nieuwe erfrecht tot stand is gekomen, is de familiale overeenkomst. Hierin kunnen de kinderen samen met hun ouders een overeenkomst sluiten, waarin alle aspecten van de nalatenschap uiteen worden gezet. Hiervoor moeten wel alle kinderen de overeenkomst ondertekenen en moet de verdeling duidelijk worden toegelicht.

Met de nieuwe regelgeving omtrent overeenkomsten in het erfrecht worden veel dingen mogelijk in het erfrecht. Zo kunnen stiefkinderen gelijke behandeling krijgen ten opzichte van biologische kinderen, de erfenis kan in plaats van naar de kinderen direct naar de kleinkinderen gaan en kinderen kunnen nu zelf onterfd worden als ze daarmee zelf instemmen. Zolang het maar wordt toegelicht en door de betrokkenen ondertekend.

Schenken

In het huidige erfrecht kunnen er wat betreft schenkingen nare situaties bestaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een ouder in het verleden een huis heeft geschonken aan een van zijn kinderen. Bij het overlijden van de ouder blijkt het kind nu via het huis teveel te hebben gekregen door de stijging van de waarde van het huis. De reserves van de overige kinderen is hierdoor aangetast. Het huis wordt dan bij de nalatenschap gerekend en er bestaat dan de kans dat het kind met zijn gezin het huis uit moet. In het nieuwe erfrecht is het tijdstip van de schenking van belang. Hierdoor maakt de stijging van de waarde van de woning niet meer uit, de waarde die gold op de dag van de schenking is nu van belang.

Kortom, het nieuwe erfrecht brengt vele veranderingen met zich mee. Het is dan ook belangrijk hiervan op de hoogte te zijn bij het opstellen van een testament of om andere mogelijkheden in het erfrecht te ontdekken.

Mocht u meer informatie willen over de veranderingen, dan is het verstandig een deskundige te raadplegen.

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.