Recht op omgang (van de ex-stiefvader) bij einde relatie?

Recht op omgang (van de ex-stiefvader) bij einde relatie?

door: Inge van Pelt

Inleiding
Stelt u zich de volgende situatie voor: Een vrouw raakt zwanger van een man, de heer A. A is dus biologisch vader van het kind. Nog vóórdat het kind geboren is, verlaat A de vrouw en komt de heer B in beeld. B is bij de geboorte van het kind aanwezig en bouwt een echte vader-dochter band op met het kind. Het kind weet niet dat B niet haar biologisch vader is. B is niet gehuwd met de vrouw en heeft ook niet het gezag over het kind. Ook heeft B het kind niet erkend, want dit heeft A na geboorte (toch nog) gedaan. Na 10 jaar loopt ook deze relatie op de spreekwoordelijke klippen. A is en blijft geheel uit beeld. B wil contact houden met het kind. In dit blogbericht wordt stilgestaan bij de ex-stiefvader die na einde relatie contact wil blijven houden met zijn voormalig stiefkind. Heeft de ex-stiefvader een omgangsrecht (als de moeder tegen omgang is) na einde relatie?

Het omgangsrecht
Het contact hebben met elkaar wordt aangeduid met het begrip ‘omgang’. Hieronder valt het zien van elkaar, maar ook beperkte vormen van omgang vallen hieronder. Denk hierbij aan het hebben van telefonisch contact, contact per e-mail of Skypecontact.

De Nederlandse wet geeft aan dat een kind recht heeft op omgang met zijn of haar juridische ouders, maar ook met anderen die in een nauwe en persoonlijke betrekking staan tot het kind. Onder deze tweede groep ‘anderen die in een nauwe en persoonlijke betrekking staan tot het kind’ valt de heer B. Hij is namelijk geen juridisch ouder van het kind en wordt door de wet aangemerkt als een derde. B zou daarnaast kunnen worden aangemerkt als ‘sociaal ouder’, aangezien hij gedurende 10 jaar de (mede)verzorger is geweest van het kind. De nauwe en persoonlijke betrekking waarover wordt gesproken, kan ook aangeduid worden met het begrip ‘family life’.

Vaststellen van een omgangsregeling
Een rechter kan op verzoek een omgangsregeling vaststellen tussen het kind en de persoon die van mening is dat hij of zij in een nauwe en persoonlijke betrekking staat tot het kind. Wat betekent deze “nauwe en persoonlijke betrekking”, die – in beginsel – een recht geeft om een omgangsregeling te verzoeken? Er is geen eenduidige definitie te geven en ook niet één toetsingscriterium te noemen waar de rechter naar kijkt. Kort gezegd zal een rechter van geval tot geval aan de hand van de feiten en omstandigheden van de zaak bepalen of er een band is tussen de vader en het kind én bekijken of er sprake is geweest van een échte vader-dochter relatie. B zal moeten aantonen dat er sprake is van een band tussen hem en het kind én dat er écht sprake is van een vader-dochter relatie, pas dan is hij ontvankelijk in zijn verzoek. Hij dient voldoende concrete feiten en bijkomende omstandigheden te stellen en aannemelijk te maken die de conclusie kunnen dragen dat er sprake is van een gezinsleven, zo blijkt uit jurisprudentie. De rechter beoordeelt de stellingen van B. Ook kijkt de rechter of de belangen van de minderjarige zich niet tegen omgang verzetten. De wet kent namelijk enkele ontzeggingsgronden. Uiteindelijk oordeelt de rechter of het verzoek al dan niet wordt ingewilligd. De toetsing van de rechter is over het algemeen erg streng.

Conclusie
“Heeft de ex-stiefvader een omgangsrecht (als de moeder tegen omgang is) na einde relatie?”, was de vraag. Ja, een ex-stiefvader kan ook recht hebben op omgang met het kind. Wel hangt dit af van de feiten en omstandigheden van het geval én of hij kan aantonen dat er sprake is van een nauwe en persoonlijke betrekking tussen hem en het kind.

Ook andere derden – dan de hierboven genoemde ex-stiefouder (de sociale ouder) – kunnen bij de rechter een verzoek indienen om omgang te krijgen met een kind. Verwekkers, (ex-)pleegouders, grootouders (en andere verwanten) kunnen in een situatie terecht komen waarin zij het kind dan wel hun kleinkind niet meer mogen zien. Heeft u vragen over bovenstaande problematiek? Dan bent u bij Bolweg Advocatuur aan het juiste adres.

Advocaat familierecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat familierecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat familierecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023-8446272 / 06-14995418 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

Familierecht advocaat Haarlem