Recht op persoonlijk afscheid?

Recht op persoonlijk afscheid?

Recht op persoonlijk afscheid?

Als erfrecht advocaat heb je altijd met een overlijden te maken. Een overlijden uit het verleden of een toekomstig overlijden. Bij alle zaken spelen emoties hoe dan ook een grote rol, waardoor soms niet alleen juridische uitdagingen overwonnen moeten worden.

Na al die jaren in de erfrechtpraktijk kom ik echter ook nog soms zaken tegen in mijn eigen praktijk of in de jurisprudentie (zoals het hierna te bespreken voorbeeld), waarvan ik denk: “Wat triest dat een rechtbank hierover moet oordelen”.

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 12 april 2019 wordt als volgt de situatie van een familie geschetst.

Vader is op 10 april 2019 in Almelo overleden. Op het moment van zijn overlijden had vader een levenspartner. Uit een eerdere relatie heeft vader kinderen (uit de uitspraak volgt niet hoeveel kinderen), met wie vader en zijn levenspartner al dertien jaar geen contact hadden.

De kinderen wensen, en eisen bij de rechtbank, dat zij in de gelegenheid worden gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van hun vader, zonder aanwezigheid van andere mensen. De levenspartner van vader voert verweer hiertegen en stelt dat vader voor overlijden heeft aangegeven dat hij niet gewild heeft dat familieleden, met wie hij al geruime tijd geen contact had, bij de uitvaart aanwezig zijn of persoonlijk afscheid mogen nemen.

De rechtbank beargumenteert vervolgens aan de hand van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, specifiek artikel 8 (recht op “family life”), dat het recht van de kinderen om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van hun vader vóór gaat op de bezwaren die de levenspartner heeft tegen dit persoonlijk afscheid. De rechtbank tekent daarbij onder meer aan, dat indien vader het echt heel belangrijk had gevonden dat het afscheid niet mocht plaatsvinden, hij dit in een testament of codicil had moeten laten opnemen. Nu hij dat niet gedaan heeft, moet het bezwaar van de levenspartner wijken voor de rechten van de kinderen.

De kinderen mogen dus van de rechtbank gedurende maximaal één uur persoonlijk afscheid nemen van hun vader zonder de aanwezigheid van derden.

Het is goed dat de rechtbank in dergelijke gevallen een knoop kan doorhakken, maar het is betreurenswaardig dat het in deze zaak überhaupt zover heeft moeten komen. Hiermee is weer eens duidelijk geworden dat vóór overlijden veel problemen voorkomen kunnen worden mits het juist is vastgelegd.

 

 

Bolweg Advocaten, dé specialisten in familie- en erfrecht

Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocaten door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocaten.nl of te bellen naar 023 – 212 34 00.

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.