Samenwonen zonder testament

Samenwonen zonder testament

Door: Bärbel Theelen

Samenwonen zonder testament

Samenwonen kan worden gezien als een nieuwe levensfase voor een relatie. Bij een stap als deze is het dan ook geen fijne gedachte als een van de twee partners iets overkomt. Toch kunnen er volgens het recht vervelende dingen gebeuren als zaken omtrent het overlijden niet goed geregeld zijn. Samenwoners zijn op grond van de wet geen erfgenamen van elkaar. Dit kan voor aanzienlijke problemen zorgen wanneer een van de twee partners overlijdt. Familieleden die op grond van de wet wel erfgenamen zijn, kunnen goederen zonder problemen meenemen. Dit is echter makkelijk te voorkomen. Zo kunnen samenwoners een samenlevingscontract bij de notaris laten opstellen, waarmee het samenleven voor de overheid wordt vastgesteld. Ook kunnen samenwoners een testament laten opstellen waarin ze elkaar tot erfgenaam benoemen.

Samenlevingscontract
Via het samenlevingscontract kunnen bepaalde zaken omtrent het overlijden van een van de samenwoners worden geregeld. Zo kan er bijvoorbeeld een verblijvingsbeding in het contract worden opgenomen. Dit houdt in dat bepaalde bezittingen na het overlijden van de ene partner eigendom van de andere partner worden. De partner erft deze zaken dan niet, maar krijgt ze in eigendom op grond van het contract. Hierover moet echter wel erfbelasting worden betaald.

Testament
Als u samenwoont zonder een testament en uw partner komt te overlijden gaat zijn of haar vermogen, indien hij of zij geen kinderen heeft, naar de ouders van de partner(en eventueel de broers of zussen). De partner die achterblijft ontvangt dus helemaal niets van het vermogen. Mochten de ouders besluiten het vermogen aan de achterblijvende partner te willen achterlaten, is er sprake van een schenking. Over deze schenking dient 30 tot 40% schenkingsbeslasting te worden betaald. De ouders als erfgenamen zijn daarnaast ook nog erfbelasting verschuldigd over het vermogen. Dit houdt in dat er dubbel belasting wordt geheven. Hierdoor wordt de verkrijging van het vermogen behoorlijk prijzig voor de samenwoner.
Dit kan worden voorkomen door een testament op te stellen waarin de samenwoner als erfgenaam wordt benoemd. Hierdoor geldt er een vrijstelling van ruim 600.000 euro (indien de samenwoner ook als “partner” in de zin van de Successiewet wordt gezien) en een lager belastingtarief van ongeveer 10 tot 20%. Dit kan voor de achterblijvende samenwoner voordelig zijn, omdat dan niet opeens een groot deel van het vermogen wegvalt.

Indien de samenwoners kinderen hebben en niets hebben geregeld omtrent het overlijden van hun partner, erft het kind in beginsel alles. Dit is geen probleem voor de achterblijvende samenwoner zolang het kind minderjarig is. De partner is dan verantwoordelijk voor het vermogen van het kind. Wordt het kind meerderjarig, dan gaat het vermogen over op het kind. Besluit het kind uit huis te gaan en het vermogen van de erfenis met zich mee te nemen, dan ontstaat er opnieuw een situatie waarin de partner zonder vermogen achterblijft.

Erfbelasting
Samenwoners, zonder samenlevingscontract of die minder dan 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven, worden in beginsel op grond van de wet fiscaal niet als partners gezien. Mocht een van de samenwoners komen te overlijden en besluiten zijn vermogen na te laten aan de ander, is deze het hoogste tarief van erfbelasting verschuldigd. Voor meer informatie over erfbelasting tarieven, zie hiervoor het artikel: Het grote onrecht.

Kortom, samenwonen zonder de zaken goed op orde te hebben kan voor grote problemen zorgen bij het overlijden van een partner. Het is dan ook belangrijk dat voordat deze stap wordt gezet, eerst goed te kijken wat de opties zijn om de achterblijvende partner zo beschermd mogelijk achter te laten.

Mocht u meer informatie willen, dan is het verstandig een deskundige te raadplegen.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]