Schenking

Wettelijke definitie “Schenking” verschuilt vier elementen

De wettelijke definitie van een schenking is: “(…) de overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt”. In deze definitie zitten een viertal elementen verscholen.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
bolweg-advocaten-wapen-favicon

De vier elementen van een Schenking

In de definitie van een schenking zitten een viertal elementen verscholen. Allereerst moet sprake zijn van een “overeenkomst” (1). Ten tweede moet deze overeenkomst “om niet” zijn (2), dus zonder tegenprestatie. Daarnaast moet er sprake zijn van een verarming bij de schenker en een verrijking bij de begiftigde (3). Als laatste element moet er een bevoordelingsbedoeling blijken (4). Indien voldaan is aan deze elementen is er sprake van een schenking.

Schenkingen voor overhevelen vermogen

 

Schenkingen kunnen u helpen uw vermogen tijdens leven over te hevelen naar uw kinderen. Let wel, schenkingen gaan vanaf een bepaalde hoogte gepaard met belastingheffing.

Roep de hulp van KoetzierPoiesz Advocaten in voor een Schenking!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Schenking versus Gift

Naast de schenking bestaat ook het begrip gift. Deze termen worden echter veelvuldig door elkaar gebruikt. Bij de gift is er veelal geen sprake van een overeenkomst om niet. Er kan daarom sprake zijn van een tegenprestatie. Ook hoeft er bij de gift geen overeenkomst te bestaan.

Hulp bij het doen van een wettelijke schenking?

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer informatie over schenkingen?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94